Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 16.6.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 16.6. klo 18 alkaen Oulun tuomiokirkossa.


Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

 

Päätökset Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 16.6.2020 


Päätökset ovat virallisia vasta, kun pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu. Siihen menee yleensä muutama päivä.


§9 - Kokouksen osallistujat ja järjestäytymisasiat

 

§10 (1 liite) Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän konserniohjeet

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi konserniohjeet.

 

§11 Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

Yhteinen kirkkovaltuusto 


1. hyväksyi poistoeron muutoksen, 1 377 605,43 euroa, investointivarausten purkamisen, 1 572 416,17 euroa, ja teki uuden investointivarauksen, 5 000 000 euroa Intiön kappelin peruskorjausta varten. Investointivaraus ei kasvata Intiön kappelin kustannusarviota, joka on 5 900 000 euroa. Hankkeelle varattiin lisäksi 900 000 euroa määrärahaa talousarvion investointiosassa.


2. päätti, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä 612 327,70 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille; ja


3. Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen tilikauden ylijäämät siirretään tilikauden yli-/alijäämätileille.

 

§12 (1 liite) Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Merkittiin tiedoksi.


§13 Vastuuvapaudesta päättäminen seurakuntayhtymän tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.


§14 (1 liite) Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi.


§15 (1 liite) Yli-Iin seurakuntakoti, hankesuunnittelun hyväksyminen, toteutussuunnittelun käynnistäminen ja määräraha

Yhteinen kirkkovaltuusto


- hyväksyi Yli-Iin seurakuntakodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion 1.122.000 euroa (sis. alv 24 %);


- teki rakentamispäätöksen Yli-Iin seurakuntakodin rakentamisesta ja myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 1.122.000 euron (sis. alv 24 %).

 

§16 (2 liitettä) Jääli 564-409-59-209 ja Jääli 564-409-158-34, vaihtokirja, Oulun kaupunki


Yhteinen kirkkoneuvosto on käyttänyt Kirkkohallituksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa antaman väliaikaisen määräyksen (Kirkon säädöskokoelma Nro 131) mukaista päätösvaltaa.

Yhteinen kirkkovaltuusto 

1. hyväksyi vaihtokirjan: Jäälin seurakuntatalo 564-409-59-209 noin 478 m2 suuruinen alue ja Jääli 564-409-158-34 noin 481 m2 suuruinen alue, välirahaa ei tule maksettavaksi;


2. valtuutti yhtymäjohtajan tekemään pieniä muutoksia vaihtokirjaan: Jäälin seurakuntatalo 564-409-59-209, Jääli 564-409-158-34;


3. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan vaihtokirjan Jäälin seurakuntatalo 564-409-59-209 ja Jääli 564-409-158-34;

4. päätti alistaa asian kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

 

§17 (1 liite) Yli-Tuomisto 139-401-39-130, maanvuokrasopimus, Pahkakosken Energia Oy

Yhteinen kirkkovaltuusto


1. hyväksyi sopimusluonnoksen: Maanvuokrasopimus Yli-Tuomisto 139-401-39-130;


2. valtuutti yhtymäjohtajan tekemään pieniä muutoksia


sopimusluonnokseen: Maanvuokrasopimus Yli-Tuomisto 139-401-39-130;

3. alisti asian tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

 

§18 (1 liite) Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvitys

Yhteinen kirkkovaltuusto kävi keskustelua esittelyn pohjalta ja merkitsi tiedoksi Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen.

§19 (2 liitettä) As Oy Oulun Caritas-koti, ruoanvalmistuskeittiön peruskorjaus, toteutussuunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston poikkeusoloissa tekemät päätökset eli


1. hyväksyi As Oy Oulun Caritas-kodin ruoanvalmistuskeittiön peruskorjauksen toteutussuunnitelmat, kustannusarvio 450.000 euroa (sis. alv 24 %);

2. teki rakentamispäätöksen sekä myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 450.000 euroa (sis. alv 24 %);

 

§20 (2 liitettä) DOM second hand -hanke, toiminnan turvaaminen ja kehittäminen

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston poikkeusolojen aikana tekemät toimet ja rahoitussuunnitelman.

 

§21 Valtuustoaloite: Yleisö-WC Oulujoen hautausmaalle

Yhteinen kirkkovalstuusto merkitsi tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston ratkaisun asiassa.


§22 Ilmoitusasiat


Lyly Rajala pyysi puheenjohtajalta lupaa keskustella julkisuudessa olleesta Arpad Kovacsin asiasta.

Puheenjohtaja totesi, että yhteisellä kirkkovaltuustolla ei ole päätösvaltaa asiassa. Hän kuitenkin salli yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten käyttää puheenvuoroja ja käydä keskustelua.

---

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi

 

§23 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä valitusosoituksen antaminen
 

17.6.2020 10.07