Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 19.12.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 19.12.


Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 19.12.2019 klo 16.15 alkaen. Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme  www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko  Lisätietoja kustakin käsitellystä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 
 
Tiedottajana kokouksessa oli vs. viestintäjohtaja Sinikka Kaarela p. 040 7400 393. 
 
Yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 19.12.2019


§ 231 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

 
§ 234 Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin v. 2020

Yhteinen kirkkoneuvoston päätti kirkkoherrojen kokouksen esityksen mukaisesti, ettei yhteinen kirkkoneuvosto myönnä vuonna 2020 avustuksia Kristityt Yhdessä ry:lle ja Herättäjä-Yhdistykselle yhdistysten anomusten mukaisiin kohteisiin.


§ 235 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2020

Yhteinen kirkkoneuvoston hyväksyi vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena.
 
§ 236 Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden tilaaminen Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien kotitalouksiin sekä palvelutaloihin, kirjastoihin, sairaaloihin ja muihin vastaaviin paikkoihin vuodeksi 2020

 
Yhteinen kirkkoneuvoston päätti, että Oulun seurakuntayhtymä tilaa vuonna 2020 Rauhan Tervehdys -lehden ns. osoitteettomana jakeluna Oulun seurakuntayhtymän alueen kotitalouksiin, palvelutaloihin, kirjastoihin, sairaaloihin ja muihin vastaaviin paikkoihin.

 

§ 237 Oulun ev.lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän matkustussäännön päivitys ulkomaan virka-/työmatkojen osalta


Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi matkustussäännön päivityksen.


§ 238 Tietosuojavastaavan nimeäminen 1.1.2020–


Yhteinen kirkkoneuvosto

a) totesi, että tietosuojavastaavan tehtävät sisältyvät ensisijaisesti aluekeskusrekisterijohtajan tehtäväkuvaukseen.
b) päätti, että lakimies Kristiina Harjuautti toimii aluekeskusrekisterijohtajan lisäksi toisena tietosuojavastaavana. Viranhaltijat jakavat tehtäväsisällön keskenään siten, ettei tehtävän hoidossa muodostu esteellisyyksiä.
c) päätti, että Oulun seurakuntayhtymä tarjoaa tietosuojavastaavapalvelun niille seurakunnille, jotka kuuluvat Oulun aluekeskusrekisteriin (1.1.2020 Hailuoto, Kalajoki, Keminmaa, Kempele, Kolari, Lumijoki, Muhos, Pello, Posio, Siikalatva, Taivalkoski, Tervola, Tyrnävä, Utajärvi ja Ylitornio) sekä niille seurakunnille, jotka kuuluvat Oulun IT-alueelle (1.1.2020 kaikki Oulun IT- alueen seurakunnat kuuluvat OAKR:ään).
 Palvelu tarjotaan maksullisena hintaan 5 senttiä per jäsen (läsnä oleva väestö edellisen vuoden viimeisenä päivänä).
 Palvelu tarjotaan myös Iin seurakunnalle, joka kuuluu Oulun tuomiorovastikuntaan. Tämä päätös tehdään 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Vuoden 2020 aikana pyritään vaikuttamaan Kirkkohallitukseen ja kirkolliskokoukseen, jotta Kirkkohallitus ottaisi kokonaisvaltaisen vastuun seurakuntien tietosuojavastaavuudesta.
 Yhtymäjohtajan asettama tietosuojatyöryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2020 loppuun ja jokainen Oulun yhtymän seurakunta ja yksikkö nimeää tietosuojan yhteyshenkilön.


§ 239 Johtavan sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi julistaminen


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa johtavan sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi.


§ 240 Sairaalasielunhoitajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitajan virkaan Hilla Jurvelinin, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut. Hilla Jurvelinille pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta. Ei koeaikaa.


§ 241 Kehitysvammaistyön määräaikaisen viran 1.1.2020 – 31.12.2022 täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut


Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2022 Eeva-Maija Monton, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut. Eeva-Maija Montolle pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta.
 Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


§ 242 Kirjanpitäjän pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana talous- ja tukipalvelut

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän kirjanpitäjän pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Pirkko Eskolan, sijoituspaikka talous- ja tukipalvelut. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

§ 243 IT-tukihenkilö Niko Saarisen työsuhteen jatkaminen ajalle 1.1. – 19.4.2020


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Niko Saarisen palvelusuhdetta ajalle 1.1. – 19.4.2020. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisen IT-tukihenkilön työloma.


§ 244 Tiedottaja Rebekka Naatuksen irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.
 

§ 245 Palvelusihteeri Sari Roivaisen irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 246  Aluekeskusrekisterin johtajan palkkauksen määrittäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto määritti Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan palkkauksen vaativuusryhmä 701 mukaisesti, peruspalkka 4 273,24 euroa/kk 1.8.2019 alkaen.

 

§ 247 Seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden ja yhtymäjohtajan välittömien alaisten suorituslisään liittyvä palkkaus


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden ja johdon yksikön työntekijöiden suorituslisä määräytyy kokouksessa esitetyn liitteen mukaan.
 

§ 248 KirVESTES 2018 – 2020 järjestelyerän mukainen palkantarkistus

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautaustoimenpäällikkö Tuomo Vuontisjärven ja lakimies Kristiina Harjuautin palkantarkastukset 3.12.2019 käydyn neuvottelutuloksen mukaisesti. Korotukset astuvat voimaan 1.1.2020.
 

§ 249 Vastaus valtuustoaloitteeseen Verkkomaksumahdollisuuden saamiseksi Oulun seurakuntayhtymän kirkkoihin
 
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että kaikki yhtymän seurakunnat voivat ottaa käyttöön MobilePayn. Lisäksi seurakunnat ja yksiköt voivat hankkia iZettlen maksupäätteenä käyttöön.
 

§ 250 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.
 

§ 251 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

Oulun aluekeskusrekisterin (YKV 11.12.2018 § 3) uuden palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttöprosessi on keskeytynyt. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 28.11.2019 § 215 työsuhteeseen valittu on 16.12.2019 lähettänyt ilmoituksen, ettei ota työsuhdetta vastaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto julisti palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri, uudelleen haettavaksi.

§ 253 Opintomatka-anomus Sheffield 2020

Asia palautui valmisteluun.


§ 254 DOM-Second Handin avustavavan työntekijän palkkaaminen, Nikula Mirjami

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata Mirjami Nikula DOM Second Handin nuorisotyön avustajaksi osa-aikaisesti (46,5 %, 18 h/vko) ajalle 1.1.-30.6.2020, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.

 
§ 255 DOM-Second Handin avustavan työntekijän palkkaaminen, Nina Ståhlberg


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata Nina Ståhlberg DOM Second Handin nuorisotyön avustajaksi osa- aikaisesti (46,5 %, 18 h/vko) ajalle 1.1.-30.6.2020, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.

20.12.2019 09.24