Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 29.8.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 29.8. kello 16.15 alkaen.

 
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.
 

Päätökset:  yhteisen kirkkoneuvoston kokous 29.8.2019
 

§ 136 Vapautus luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa ja jatko yhteisessä kirkkoneuvostossa, Mikko Salmi
 
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se 
 
1.vapauttaa Mikko Salmen luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa  ja


2. toteaa Jarmo Komulaisen tulevan Mikko Salmen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi; ja


3. esittää että Mikko Salmi jatkaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana

§ 137 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vapaa-ajanyhdistys Kirvan toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 - 2019 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 – 2020 (1 liite) 
 
Merkittiin tiedoksi
 

§ 138 Heinätorin seurakuntatalo, rakennuksen purkupäätös ja määräraha (1 liite)
 
Yhteinen kirkkoneuvosto
 
1.hyväksyi Heinätorin seurakuntatalon ja talousrakennuksen purkamisen, kustannusarvio 165.000 euroa (sis. alv 24 %);


2. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

• tekee päätöksen Heinätorin seurakuntatalon ja talousrakennuksen purkamisesta  sekä


• myöntää hankkeelle 165.000 euron määrärahan (sis. alv 24 %).
 

§ 139 Oulunsalon seurakunnan toimitilat, tarveselvitystyöryhmän asettaminen
 
Yhteinen kirkkoneuvosto
 
1.päätti asettaa Oulunsalon seurakunnan toimitilat -tarveselvitystyöryhmän. Puheenjohtajaksi nimetään kiinteistöjohtaja. Jäseniksi nimetään kirkkoherra Petri Satomaa, kiinteistötoimen johtokunnan edustajaksi Suvi Helanen, työntekijöiden edustajaksi Jukka Joensuu ja sihteeriksi kiinteistösihteeri;

 
1.nimesi edustajakseen työryhmään Rauno Hekkalan.

 

§ 140 Kiinteistönhoitajan työsuhteen haettavaksi julistaminen 
 
Kiinteistönhoitajan työsuhde päätettiin laittaa haettavaksi
 

§ 141 Soittokunnan ja musiikkikoulun vs. toiminnanohjaaja Pauliina Sormusen sivutoimilupahakemus
 
Sivutoimilupa myönnettiin.
 

§ 142 Vs. sairaalasielunhoitaja, Jurvelin Hilla ajalle 1.9.2019 – 31.12.2019
 
Päätettiin palkata Hilla Jurvelin palkataan vs. sairaalasielunhoitajaksi ajalle 1.9.2019 – 31.12.2019.
 

§ 143 Talous- ja toimintaraportti
 
Merkittiin tiedoksi.
 

§ 144 Sijoitusraportti 1.1.-31.7.2019
 
Annettiin tiedoksi raportti sijoituksista.
 

§ 145 Strategiaprosessin tilannekatsaus
 
 
Merkittiin katsaus tiedoksi
 

§ 146 Viranhaltijapäätökset (8 liitettä)
 
Merkittiin tiedoksi.
 

§ 147 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 11.6.2019 päätösten täytäntöönpano

§ 148 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.9.2019

§ 149 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§ 150 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

30.8.2019 07.58