Uutislistaukseen

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokous torstaina 26.3.

 

 

 

 

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 26.3.2019 klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 

 

Tiedottajana kokouksessa on viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836

 

Esityslista yhteisen kirkkoneuvosto kokoukseen 28.3.

§58 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

§59 Edustajat Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokouksiin 2019–2020

§61 Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin 2019

§61 Avustukset 2018 (Kirkon Ulkomaanapu, lähetysjärjestöt)

§62 Viestinnän asiantuntijaryhmän perustaminen

§63 Konserni- ja sijoitustyöryhmän asettaminen 2019–2020

§64 Yli-Iin toimitilat, hankesuunnittelutyöryhmän asettaminen

§65 Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

§66 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle hautaustoimen päällikön päätöstä koskevasta valituksesta

§67 Vs. sairaalasielunhoitaja, Jurvelin Hilla ajalle 1.4.2019–31.8.2019

§68 Kehitysvammaistyön pastorin viransijaisuus

§69 Oulun seurakuntayhtymän ylimmän johdon palkantarkistus 1.4.2019–31.3.2020

§70 Viranhaltijapäätökset

§72 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§73 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

 

 

Julkaistu 26.3.2019

26.3.2019 10.04