Uutislistaukseen

Päätöksiä Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 8.11.2018

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 8.11. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme.

 

Päätökset Oulun seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 8.11.2018

 

§2 Heikkilänkankaan monitoimitalon yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän vuokrasuhteen päättäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
 1. hyväksyy Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin
 Heikkilänkankaan monitoimitaloa koskevan yhteistyösopimuksen sekä
 siihen liittyvän vuokrasuhteen päättämisen;
 2. hyväksyy vastikkeen vuokrasuhteen päättämisestä johtuvista
 toimenpiteistä sekä monitoimitaloon sijoitetuista kustannuksista. Vastike
 on kaksisataaneljäkymmentäseitsemäntuhatta (247.000) euroa (alv 0 %).
 Summa maksetaan Oulun seurakuntayhtymälle kokonaisuudessaan
 yhdessä erässä joulukuun 2018 loppuun mennessä. Vastike on
 sopimuksen mukaisesti tilojen tekninen nykyarvo.
 3. valtuuttaa vs. yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

§3 Perheneuvojan viran täyttäminen

Valittiin tiedoksi Marjo Myllymäki.

 

§4 Vs. talousjohtaja Maria Satalahden sivutoimilupahakemus

Myönnettiin sivutoimilupa

 

§5 Yhtymäjohtajan viran täyttöprosessi

Haastatteluun päätettiin kutsua Asikainen Pekka, Jääskeläinen Antti,
 Niemelä Jaana, Pitkäaho Seppo ja Yrttiaho Kati.

 

§6 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi

 

 §7 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat


 §8 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

 

(Tiedote 8.11.2018, julkaistu verkossa 9.11.2018)

9.11.2018 08.33