Uutislistaukseen

Kokouspostia Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 24.5.2018

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin torstaina 24.5. klo 16.15 alkaen. Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät Päätöksenteko-sivulta.
nuija.jpg

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.  Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus p. 050 430 4828.

Päätöksiä yhteisen kirkkoneuvoston 24.5.2018 kokouksesta


2 §  Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikautena 2019–2022

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon vaalikaudelle 2019–2022 seurakuntien kesken seuraavasti:
Tuiran seurakunta 12 paikkaa
Karjasillan seurakunta 10 paikkaa
Oulujoen seurakunta 7 paikkaa
Oulun tuomiokirkkoseurakunta 6 paikkaa
Kiimingin seurakunta 6 paikkaa
Haukiputaan seurakunta 6 paikkaa
Oulunsalon seurakunta 4 paikkaa

3 § Palvelusihteerin työsuhteen haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto julisti palvelusihteerin työsuhteen haettavaksi sisäisellä hakumenettelyllä.

4 § Perheneuvoja Eija Mukan irtisanoutuminen

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

5 § Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017 (Liite 1 kpl)

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen 2017 ja se annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

6 § Arvioinnin ja hallinnon johtokunnan väliraportti (Liitteitä 4 kpl)

Päätös: Arvioinnin ja hallinnon johtokunta esitti väliraportin yhteiselle kirkkoneuvostolle.

7 § Oulun seurakuntayhtymän edustajan nimeäminen aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaan

Päätös: Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Oulun aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Pauli Niemelän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen lääninrovasti Juhani Lavangon.

8 §  Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 8.5.2018 päätösten täytäntöönpano (Liite 1 kpl)

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi ja hyväksyi niiden täytäntöönpanon.

9 §  Viranhaltijapäätökset  (Liitteitä 6 kpl)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

Tiedote 24.5.2018, julkaistu verkossa 25.5.2018.

25.5.2018 08.22