Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätökset 15.9.

16.9.2016 13.16

Oulun ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 15.9.2016.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuilta www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Oulun seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,3 % vuodelle 2017.

Kiinteistön myynti, Lukkarinkuja 4 Oulunsalo, kiinteistötunnus 564-140-204-2
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää tehdä ko. kiinteistökaupan;
2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Jäsenten valinta Caritas-Säätiön valtuuskuntaan/hallintoneuvostoon vuosille 2017–2020
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee kymmenen (10) jäsentä Caritas-Säätiön valtuuskuntaan/hallintoneuvostoon vuosille 2017–2020.

Ylivieskan Kirkkotalakoot -keräys
Asian käsittely siirrettiin joulukuussa pidettävään Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen.

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää avustuksista kirkollisiin tarkoituksiin Changemaker-nuorisoverkostolle, (Kirkon Ulkomaanapu), viikonloppuleirin kustannuksiin Hietasaaren leirikeskuksessa 8.–10.4.2016 yhteensä 1.461,70 euroa. Seurakuntayhtymä ei laskuta ko. viikonlopusta majoituskuluja 441 euroa. Toteutuneisiin ruokailukuluihin/emäntäpalvelut myönnetään avustuksena 1.020,70 euroa.

Arvioinnin ja hallinnon johtokunnan lausunto pääluottamusmiesten tapaamisesta
Merkittiin tiedoksi.

Seurakuntayhtymän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutusmääräraha vuodelle 2017
1. Koulutusmäärärahaksi vuodelle 2017 varataan 1,2 % vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta. Kyseisestä palkkasummasta 0,8 % varataan seurakuntien ja palveluyksiköiden talousarvioon käytettäväksi ulkoiseen koulutukseen yllä olevan taulukon mukaisesti. Palkkasummasta 0,4 % varataan henkilöstöpalvelujen talousarvioon käytettäväksi sisäiseen koulutukseen.
2. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja talousarvioon varattu koulutusmääräraha viedään tiedoksi seurakuntaneuvostoille, yhteistyötoimikunnalle yhtymän johtokunnille ja johtaville viranhaltijoille.
3. Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmat (koulutussuunnitelmat) laaditaan Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti ja työttömyysvakuutusrahastolta haetaan lainmukainen koulutuskorvaus.

Palvelusihteeri Kaija Muurto-Vekkelin irtisanoutuminen
Merkittiin tiedoksi.

Kehitysvammaistyön papin viran auki julistaminen (perustettu 1979), sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut
Julistettiin virka haettavaksi.

Sami Puolitaipaleen palkkaaminen sairaalasielunhoitajan viransijaiseksi
Palkataan vs. sairaalasielunhoitaja Sami Puolitaival hoitamaan sairaalasielunhoitaja Sanna Okkolan viransijaisuutta ajalla 18.10.2016 - 31.12.2017, mikäli Oulun hiippakunnan tuomiokapituli myöntää hänelle virkavapauden ko. ajalle Haukiputaan seurakuntapastorin virasta. Sami Puolitaipaleelle pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta.

 

 

Julkaistu 16.9.2016