Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 25.11.

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli perjantaina 25.11.2022 klo 16.15 alkaen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvio vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2015.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistasta näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli vt. viestintäpäällikkö Harriet Urponen p. 040 546 2713.

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta, kun pöytäkirja on tarkastettu)  

 

§ 173 Talousarvio vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024–2025 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Oulun seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025. Yhteinen kirkkoneuvosto varaa seurakuntaneuvostoille tilaisuuden kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 pykälän mukaisen lausunnon antamiseen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen, joka pidetään 7.12.2022. 

§ 174 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän henkilöstö- ja henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2023–2025  

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle henkilöstösuunnitelman liittämistä toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2025 ja merkitsi tiedoksi henkilöstön kehittämissuunnitelman ja suunnittelukauden painopisteet.  

§ 175  Merkittiin tiedoksi ennakkotietoa vuoden 2022 tilinpäätöksestä  

§ 176  Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Oulun tuomiokirkon julkisivurappauksen peruskorjauksen 2023–2025 toteutussuunnitelmat   

§ 177 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se tekee kiinteistökaupan Antti Sunnarin kanssa 7000 euron hinnalla Haukiputaalla olevasta 1850 m2:n maa-alueesta (Salmela-Takku 564-410-63-14) ja valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä alisti päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§ 178  Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistöpalvelujen 2022 talousarvioon 332 000 lisämäärärahan.  

§ 179  Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Prikka-toiminnan jatkamisen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joita ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki.  

  • Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Prikka -toiminnalle 58 000 määrärahan vuodelle 2023 ja 100 000 euroa vuosittain vuosille 2024 ja 2025 sillä ehdolla, että muut toimijat sitoutuvat hankkeeseen siten, että määräraha riittää.  

§ 180 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Oulun seurakuntien yhteisesti laatiman rippikoulun ohjesäännön ja rippikoulutyön paikallissuunnitelman 2023–2025 ja lähettää sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.  

§ 181 Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti lapsi- ja perhetyön diakoni Kari Rekilän Takuusäätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2023–2025 ja hänen varajäsenekseen henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäahon. 

§ 182 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi hautausmaakatselmusraportin 2022  

§ 183 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tukea Kirkon mediasäätiön toimintaa vuonna 2022 seurakuntien jäsenlukuun perustuvalla maksulla 0,10 euroa / jäsen, tuen ollessa 14 601 euroa.  

§ 184 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajaksi Pekka Syrjäpalon.  

§ 185 Merkitsi tiedoksi Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan irtisanoutuminen hänen siirtyessä eläkkeelle 1.5.2023 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää irtisanoutumisen tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle.  

§ 186 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedon päivämäärämuutoksen lastenohjaaja Auli Kipinän irtisanoutumisesta. Kipinä siirtyy eläkkeelle 1.12.2022.   

§ 187 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi keittäjä Anne Kyllösen irtisanoutumisen  

§ 188 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi 8.11. yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset ja hyväksyi niiden täytäntöönpanon.  

§ 189 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi asialistan yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen 7.12.2022, jossa käsitellään  

  • § 51 Talousarvio vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024–2025
  • § 52 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän henkilöstö- ja henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2023–2025  
  • § 53 Myynti, palsta Haukipudas, Salmela-Takku 564-410-63-14
  • § 54 Kiinteistöpalvelujen lisätalousarvio vuodelle 2022
  • § 55 Prikka kiertoon -toiminnan jatkaminen
  • § 56 Kiinteistöjohtajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut
  • § 57 Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan irtisanoutuminen 

§ 190 Ilmoitusasiat  

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Petri Satomaan Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi 1.1.2023 - 31.12.2024.   

28.11.2022 09.17