Vallankahvassa 

Lukiolainen kuopuksemme kysyi, miksi historiaa pitää opiskella. Historian opiskelu ei oikein tunnu mielekkäältä. Onko sillä jotain merkitystä, että tietää mitä historiassa on tapahtunut? 

Myöhemmin tajuaa, että sillä on aika suuri merkitys. Nykypäivän nopea mediaympäristö painottaa pinnallista ja omia ennakkokäsityksiä vastaavaa tietoa. Historiaa ei opiskella menneisyyttä, vaan tulevaisuutta varten. Nykyisyyttä voi ymmärtää ilman menneisyyttä. Menneisyys on nykyisyyden ankkuri ja suuntaviitta tulevaisuudelle. 

Historia myös toistaa itseään. Monien vallankahvassa olevien kannattaisi perehtyä historiaan, näin he voisivat välttää tekemästä samoja virheitä kuin aikaisemmat valtiojohtajat. Kannattaisi pohtia miksi suuret valtakunnat ovat aikanaan romahtaneet. 

Machiavellin 500 vuotta sitten kirjoittama Ruhtinas-kirja on tänään erityisen ajankohtainen. Ukrainan ”vapauttaminen” näyttää menevän tuon kirjan opetuksen mukaan. Historiasta löytyy muitakin varoittavia esimerkkejä, kuten Unkarin kansannousun kukistaminen ja Prahan kevään kaataminen. 

Johtajilla on valtaa mutta liika valta turmelee ja tekee sokeaksi. Sokeus estää näkemästä menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Diktatuurissa valta hallitsee itse johtajaa. 

Kaikkien kannattaisi tavoitella ihmisen kokoista elämää ja tehtävää. Iän myötä huomaa, että pieni on suurta ja vähemmän on enemmän. 

Tämä helluntaihin asti kestävä pääsiäisaika on otollista aikaa nähdä iloa pienistä asioista ja nähdä yksi historiallinen hetki kaikkein merkittävimmäksi koko ihmiskunnalle. Vapahtajan ylösnousemus ei jäänyt vain historiaan vaan on totta joka päivä. Annetaan hänelle tilaa olla vallankahvassa. 

Petri Satomaa 
kirkkoherra 
Oulunsalon seurakunta
 

Kirjoitus on julkaistu Forum24-lehdessä 20.4.2022.

Ota yhteyttä

Vt. yhtymäjohtaja
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu