Parisuhteensuojelu

Paljon näkee nykyään kirjoitettavan lastensuojelusta, ilmastonsuojelusta ja eläintensuojelusta, kaikki nuo ovat tietysti todella tärkeitä asioita. Mielestäni kuitenkin aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt meitä monia hyvinkin arkisesti ja läheisesti koskettava asia, nimittäin parisuhteensuojelu. Oman parisuhteen suojelu on yksikertaista toteuttaa, sillä siihen pystyy itse vaikuttamaan todella paljon. Voisi jopa sanoa, että jokaisen vaikutuspotentiaali on noin 50% luokkaa.

Mistä sitten olisi hyvä aloittaa. Tärkeää olisi ensiksikin uskaltaa tiedostaa ja tunnistaa suojelun tarve, uskaltaa tunnistaa oman itsen haavoittuvuuksia ja oman käyttäytymisen riskitekijöitä. Sen jälkeen voisi olla hyvä käydä avointa keskustelua puolison kanssa, jo etukäteen ennen kuin vahinkoa on tapahtunut. Yleensähän ennaltaehkäiseminen on aina helpompaa kuin jo syntyneiden vaurioiden korjaaminen.

Itsetuntemuksen lisääminen, omien rajojen tunnistaminen ja tarpeiden sanottaminen sekä yhteisten rajojen sopiminen, voivat ennaltaehkäistä jo paljon. Jos vahinko on jo tapahtunut, siitä toipuminen vaatii työtä ja on hidasta, monesti kärsimys on suurta ja sillä on laajat vaikutukset.

Toimenpiteitä voi helposti tehdä itse, suojelua voi alkaa tehdä heti. Mieti, mille parisuhdetta vahingoittaville asioille arjessa sinä altistat itsesi ja sitä myöten parisuhteesi? Viimeistään siinä vaiheessa, jos omat hälytyskellosi alkavat piristä, täytyisi painaa jarrua ja pysähtyä. Olisiko juuri tänään hyvä aika istua alas puolison kanssa pohtimaan oman parisuhteenne suojelua!

Marjo Myllymäki,
Oulun seurakuntayhtymän perheneuvoja

Teksti on julkaistu Forum24-lehdessä 5.5.2021.

Ota yhteyttä

Perheneuvoja
Oulun seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
044 316 1557 (toimisto)
Isokatu 17, 3. krs, PL 122
90101 Oulu