Alueilla ja verkostoissa

Etsiydymme seurakuntatoiminnassa halukkaasti yhteistyöhön. Toimimme tällaisissa yhteistyöverkostoissa kolmen suuren aluekokonaisuuden puitteissa:

  • Tuira – Puolivälinkangas – Koskela
  • Kaijonharju – Kuivasjärvi
  • Pateniemi – Rajakylä


Tavoittelemme sellaista toimintaa, jossa seurakunta voi tulla lähelle ihmistä esimerkiksi hänen asuinyhteisönsä tai vaikkapa työpaikkansa perusteella.

Kaupunki sekä erilaiset yhdistykset ja järjestöt ovat tässä meille tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Seurakunta on olemukseltaan yhteisö. Kotikirkkoonsa kokoontunut seurakunta ilmentää tätä yhteisöllisyyttä.

Kotikirkkosi löytyy jokaisesta seurakuntamme aluekokonaisuudesta.