Oulun ev. lut. seurakuntien terveysturvallisuusohjeet koronaan liittyen kesän 2021 rippikoululeireillä


Ennen leiriä selvitetään jokaiselle leirille lähtijälle ja huoltajalle vastuunjako. Vastuunjako on lisätty oppilastietolomakkeeseen.

 

 • Leirin osallistuja vastaa siitä, että tulee leirille terveenä, noudattaa annettuja ohjeita ja muistuttaa niistä myös toisia sekä ilmoittaa välittömästi leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavalle, jos huomaa itsellään hengitystieoireita.
 • Huoltaja vastaa siitä, että alaikäinen tulee leirille terveenä. Huoltaja vastaa viimekädessä sairastumistapauksissa kuljetuksesta lääkäriin ja kotiin.
 • Leirin ja leirikeskuksen työntekijät ja viranhaltijat vastaavat toiminnan ja tilojen turvallisuudesta turvallisuusasiakirjan, pelastussuunnitelmien sekä viranomaismääräysten mukaan.
 • Rippikouluvastaavat tiedottavat työntekijöitä AVI:n, THL:n, kirkon ja yhtymän ajantasaisista ohjeista ja määräyksistä. Ohjelma- ja turvallisuusvastaava vastaa siitä, että ohjeet käydään yhdessä läpi heti leirin alussa.
 • Mikäli leiri joudutaan keskeyttämään koronakaranteenin takia, seurakunta järjestää kotiin kuljetuksen Oulun ulkopuolella sijaitsevista leirikeskuksista. Oulun alueella olevista leirikeskuksista vanhemmat hakevat leiriläisen kotiin.


Kuljetuksen turvallisuusohje

 • Leirille kuljetaan linja-autolla, jos kulku omin kyydein ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista. Bussissa käytetään kasvomaskia bussifirmojen käytäntöjen mukaan. Seurakunta varaa tarvittaessa maskit.


Leirin someohje, joka käydään läpi osallistujien kanssa leirin alkaessa.

 

 • Leirin osallistujien tai huoltajien ei pidä viestiä sosiaaliseen mediaan, kavereille tai muillekaan leirin ulkopuolisille leirin aikana sattuneista tapaturmista tai sairastumisista. Näin kuulopuheet ja huhut eivät leviä eikä asianosaisten yksityisasioita levitetä mihinkään.
 • Leirin ohjaajat tiedottavat leirin tapahtumista huoltajia aina yleisesti tai yksitellen, jos leirillä tapahtuu jotain, mistä on syytä tietää.
 • Korona-altistumiseen tai tartuntaan liittyvistä asioista tiedottavat vain ja ainoastaan terveysviranomaiset tai leirin ohjaajat terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.


Ennen leiriä ja sen aikana koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi huomioon otettavat asiat, jotka kerrotaan kaikille leirille osallistuville ja huoltajille:

 

 • Lapset ja nuoret ovat epidemian leviämisen ja tartunnan kannalta pienen riskin joukkoa, sairastuneillakin oireet ovat yleensä lieviä. Leiriturvallisuuden kannalta olennaista on riittävä väljyys ja käsihygienia ja se, ettei hengitystieoireinen osallistu leirille.
 • Leirille ei saa osallistua, jos on hengitystieinfektioon (”flunssa”) viittaavia oireita. Allergikkojen on otettava leirille mukaan omat lääkkeensä niin, että yskiminen ja aivastelu pysyvät kurissa.
 • Leirille ei saa tulla myöskään, mikäli jollakulla leirin osallistujan kotiväestä on flunssan oireita. Oirehtiva perheenjäsen tulee testata ja vasta negatiivisen koronatuloksen varmistuttua nuori voi osallistua leirille.
 • Nuorta huoltajineen pyydetään rajaamaan sosiaalisia kontaktejaan ennen leiriä. Vaikka rajoitusten puolesta ennen leiriä olisi mahdollista nähdä laajempia joukkoja, pyydetään välttämään näitä tilanteita.
 • Leirin ohjelmassa saa olla mukana kaikki tavalliset leiriaktiviteetit mukaan lukien saunominen, laulaminen, yhteiset askarteluvälineet yms. Linjaus perustuu rippikouluryhmän ulkoisten kontaktien rajaamiseen. Mikäli koronan tilannekuva muuttuu olennaisesti huonommaksi, Oulun seurakuntayhtymän johtoryhmä linjaa leirille tarkemmat terveysturvallisuusohjeet.
 • Leiriryhmän kontakteja ryhmän ulkopuolisiin tahoihin rajoitetaan leirin aikana. Leirillä ei siis voi vierailla ilman erityisiä perusteita ja siihen tarvitaan aina ohjelma- ja turvallisuusvastaavan lupa. Leiriltä ei voi myöskään poistua leirin aikana ilman ohjelma- ja turvallisuusvastaavan lupaa.
 • Leirikeskuksen vakiohenkilökunta toimii kasvomaskeja ja turvavälejä hyödyntäen niin, että he eivät voi altistua tai altistaa leiriläisiä.
 • Leirikeskuksen yhteiset tilat siivotaan joka toinen päivä ja ryhmänvaihtojen yhteydessä on perusteellinen siivous. Keittiöhenkilökunta huolehtii ruokapöytien pyyhkimisen.


ULKOPUOLISISSA LEIRIKESKUKSISSA NOUDATETAAN LEIRIKESKUKSEN OMIA TURVALLISUUSOHJEITA JA MASKIKÄYTÄNTEITÄ.


Toimet, jos joku sairastuu leirillä

 

 • Jos leirin osallistujalla on selvittämättömästä syystä johtuva hengitystieoire, otetaan yhteyttä
  • 1. aina ensin Oulun koronaneuvontaan  p. 08 558 41414 (ma–to 8–16, pe klo 8–15), muina aikoina p. 116 117. Tarkemmat ohjeet annetaan puhelimessa.
  • 2. tämän jälkeen alaikäisen huoltajaan
  • 3. sitten testiviestillä tai sähköpostilla kirkkoherralle.
 • Oirehtiva osallistuja siirtyy heti erilliseen tilaan. Leirikeskukseen varataan tällaista tilannetta varten yksi huone ja wc. Hän odottaa eristyksissä, että hänet haetaan kotiin ja käytetään koronatestissä. Koronatestien tulokset saadaan yleisimmin 1–3 päivässä.
 • Muiden leiriläisten osalta leiri jatkuu normaalisti, vaikka joku poistuisi koronatestiin.
 • Pyydetään koronatestiin lähtenyttä leiriläistä kertomaan tuloksesta heti myös leirin turvallisuusvastaavalle, jotta voidaan sopia leirille paluusta tai varautua leirin keskeyttämiseen.
 • Jos leiriläisellä todetaan koronavirustartunta, vastuu tilanteesta siirtyy leiripaikkakunnan tai sairastuneen kotikunnan tartunnanjäljittäjille. Rippileirin kohdalla erittäin todennäköisesti Ouluun ja terveysviranomaiset päättävät jatkotoimista. Jokainen tilanne hoidetaan yksilöllisesti terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.
 • Yhteydenotto jokaiseen altistuneeseen ja heidän huoltajiinsa tehdään tartunnanjäljityksestä. Leirin ohjaajat auttavat viranomaisia heidän ohjeidensa mukaan. Apua voidaan tarvita erityisesti yhteystietojen hankkimiseksi. Tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin ohjeet viestitään leiriläisille sekä vanhemmille ilman tarpeetonta viivytystä ja selkeästi. Leiriläisten yksityisyydensuojasta tulee huolehtia.
 • Pandemiatilanteen vuoksi koronaan liittyvä viestintä on kriisiviestintää. Oulun seurakuntayhtymässä kriisiviestintäohjeen mukaan työntekijä ilmoittaa koronavirustartunnasta oman seurakunnan kirkkoherralle tai sijaiselle. Lisäksi työntekijän tulee välittää tieto nopeasti vs. viestintäjohtaja Virpi Mäkitalolle 040 546 2713, yhtymäjohtaja Pekka Asikaiselle (puh.040 772 6066) tai YKN:n puheenjohtaja Niilo Pesoselle (puh. 044 316 1584) tai heidän sijaiselleen.


Jos leiri keskeytetään

 

 • Suvelan ja Loiston leirikeskuksista poistutaan omin kyydein. Muissa leirikeskuksissa sopimukseen kuuluu, että bussifirma kuljettaa kotiin myös altistuneen leirijoukon. Numerot ovat sopimuksessa ja on sovittu, että näihin vastataan 24/7. Ensisijainen toimittaja on se mihin soitetaan ensin, jos he eivät jostain syystä pysty kuljetusta hoitamaan otetaan yhteys toissijaiseen toimittajaan: 


Rokua, Suvela, Loisto ja Lämsänjärvi:


◦ ensisijaiseksi toimittajaksi Saaga Travel Oy (Kimmo Kokkonen, 040 652 1085)
◦ toissijainen toimittaja Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy. (Ilkka Mäenpää, 0201 3030 553 Sami Vinkki, 0201 303 555)

 

Juuma:


◦ ensisijaiseksi toimittajaksi Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy. (Ilkka Mäenpää, 0201 3030 553 Sami Vinkki, 0201 303 555)
◦  toissijainen toimittaja Saaga Travel Oy (Kimmo Kokkonen, 040 652 1085)

 

Ulkopuoliset leirikeskukset:


◦  ensisijaiseksi puitesopimustoimittajiksi valittiin Oulun Taksipalvelut Oy. (Hannu (Hanski) Kakko 0400 682 293)
◦  toissijainen toimittaja Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy. (Ilkka Mäenpää, 0201 3030 553, Sami Vinkki, 0201 303 555)

 • Rippikouluopetuksen saattaminen loppuun ratkaistaan ryhmäkohtaisesti. Kyseeseen voi tulla joko etäopetus heti tai lähiopetus myöhempänä ajankohtana sen mukaan, paljonko rippikoulusisältöjä tarvitsee käsitellä. Tärkeää on huolehtia nuorten hyvinvoinnista karanteenitilanteessa.