Perheneuvonnan työmuodot

Tarvittaessa ohjaamme muiden palveluiden piiriin.

Yksilöterapeuttinen keskustelu

Yksilökeskusteluihin voi hakeutua psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa, ihmissuhdekriiseissä tai elämänmuutoksissa. Yhdessä perheneuvojan kanssa tilannetta arvioidaan ja mietitään, mitä olisi yhdessä mahdollista saavuttaa. Keskustelujen tavoitteena on purkaa ahdistusta, lisätä psyykkistä hyvinvointia ja itseymmärrystä sekä oppia ymmärtämän omia toimintatapojaan.

Pariterapia

Pariterapiaan hakeudutaan parisuhteen ristiriidoissa tai perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä . Yleisiä tulosyitä pariterapiaan ovat puolisoiden etääntyminen toisistaan, vuorovaikutusongelmat, uskottomuus, seksuaaliongelmat, perheenjäsenen sairastuminen, eron harkinta, henkinen ja fyysinen väkivalta.

Vaikeudet ovat voineet jatkua pitkään tai alkaa äkillisesti. Pariterapian tavoitteena on luoda turvallinen ja avoin keskustelutila, jossa molemmat osapuolet tulevat kuulluksi ja jossa kumpikin voisi paremmin ymmärtää keskinäistä suhdettaan ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa.

Perheterapia

Perheterapiassa pyritään ymmärtämään ja hoitamaan perheen vuorovaikutuksen ongelmia ja niistä aiheutuvaa kärsimystä. Avoimen tilan luominen vuoropuhelulle, kokemusten jakaminen ja ymmärryksen lisääntyminen voivat auttaa perheenjäseniä näkemään toisensa uudessa valossa ja löytämään uusia ratkaisuja. Perheterapiassa puhutaan myös perheen myönteisistä voimavaroista ja mahdollisista aikaisemmista selviytymismalleista.

Perheterapiassa yksi tai useampi perheneuvoja tapaa perheenjäseniä tai koko perhettä.  Perheterapian tavoitteet, tapaamisten kokoonpano ja aikataulu sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Lyhytkestoinen traumatyöskentely ( Emdr-menetelmä)

Traumatyöskentelyssä pyritään vähentämään psyykkisestä traumasta koituvia haittoja kuten masennusta, pelkoja ja ihmissuhdevaikeuksia.

Emdr-tramaterapia on lyhytkestoinen traumatyöskentely menetelmä, jonka käyttö nivoutuu aina yksilö-, pari-, tai perhetyöskentelyiden yhteyteen.

Ryhmät

Perheasian neuvottelukeskuksessa järjestetään erilaisia ryhmiä erosta selviytymiseen, parisuhteen hoitamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen.

Alkavista ryhmistä ilmoitetaan perheasian neuvottelukeskuksen nettisivuilla ja Rauhan tervehdys -lehdessä.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on tarjota apua erotilanteessa ristiriitojen selvittämiseksi ja lapsen aseman turvaamiseksi. Sovittelu tarjoaa luottamuksellisen ja tasapuolisen keskustelumahdollisuuden tilanteessa, jossa puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen ilman ulkopuolista tukea. Tavoitteena on tarjota välineitä ristiriitojen ratkaisemiseksi ja mahdollistaa sovinnon löytyminen erilaisten yhdessä päätettävien asioiden osalta. Lasten tarpeiden huomioiminen erotilanteessa on sovittelun keskiössä.

Työnohjaus ja koulutus

Perheasian neuvottelukeskus tarjoaa työnohjausta seurakuntien työntekijöille. Ne sovitaan aina tapauskohtaisesti työntekijän kanssa.
Koulutuksista myös sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Kanssasi keskustelevat kirkon perheneuvojat

Kimmo Helomaa, johtava perheneuvoja

Marja Haapakoski

Tuomo Kinnunen

Vuokko Laurila

Marjo Myllymäki

Johanna Siira

Kari Ruotsalainen

 

Takaisin perheneuvonnan sivulle>>