Tuomo Törmänen

"Järjellä, tunteella ja uskolla"

Olen 32-vuotias koillismaalainen kirkkoherra, perheenisä ja historian tutkija. Marika-puolison ja Arttu- ja Aarni-poikien lisäksi perheeseeni kuuluu kaksi koiraa, Elmeri ja Viima. Teologia, kirkkohistoria ja yhteiskunnalliset kysymykset ovat intohimojani. Historiantutkimus antaa kykyä suhteuttaa asioita menneeseen ja katsoa rohkeasti tulevaan.

Olen aktiivinen ja innokas toiminnan mies. Nautin kirkkoherran työstä ja se on minulle elämäntapa. Kirkkoherrana olen aktiivinen uudistaja ja vastuunkantaja. Pyrin aina edistämään seurakuntalaisten osallistumista seurakuntaelämään. Seurakunta on seurakuntalaisia varten. Minulle on luontevaa pyrkiä rakentamaan yhteyttä eri tavalla ajattelevien ja uskovien kesken.

Usko antaa elämälleni kestävän perustan. Elämää ei tarvitse pelätä. Rentoudun perheen, liikunnan, sosiaalisen median, matkustelun ja kirjojen parissa. Jumalan johdatus on ihmeellistä. Koen saaneeni elämältä paljon enemmän kuin olen uskaltanut toivoa. Haluan antaa myös paljon takaisin.

 

Lue tästä Tuomon vaalisaarna.


Kuvia kotialbumista

Kuva 1: Tästä maasta ja perinnöstä minä ponnistan. Pappani isä työssä pellolla tulevien sukupolvien hyväksi.

Kuva 2: Elmeri-koiran kanssa koskien kuohuja katselemassa.

Kuva 3: Artun ja Aarnin hersyvää naurua parempaa ei ole. ”Isi, minun vuoroni.” 

Kuva 4: Hiihtoa vuosikymmenen tauon jälkeen. Joskus suksi luistaa liiankin hyvin. Jos kuva olisi otettu kolme sekuntia myöhemmin, olisin siinä rähmälläni lumihangessa.

Kuva 5: Papan arkun äärellä viimeistä palvelusta toimittamassa syyskuussa 2016. ”Maasta sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tulla.”


Haastattelu

Miksi haluat Oulujoen kirkkoherraksi?

Oulujoen seurakunnassa historia, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat hienolla tavalla. Uskon, että minulla on koulutuksen, kirkkoherrakokemuksen, luottamustehtävien ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella annettavaa Oulujoen seurakunnan tulevaisuuden rakentamiseen. Tahtoisin rakentaa uudenlaista seurakuntaelämää ja toimintakulttuuria yhdessä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.


Millaisen kirkkoherran Oulujoen seurakunta sinusta saisi? Vahvuutesi ja heikkoutesi?

Oulujoen seurakunta saisi minusta yhteistyökykyisen, aktiivisen, motivoituneen ja nuoren kirkkoherran. Kunnioitan paikallisia perinteitä ja historiaa, joiden pohjalta ajattelen asioita tuoreella tulevaisuutta rakentavalla tavalla. Edustan maltillista keskitien kristillisyyttä, jonka keskuksessa on Kristukseen perustuva Jumalan rakkaus, armo ja hyvyys jokaista ihmistä kohtaan.    

 

Millainen seurakunta Oulujoen seurakunta mielestäsi on? Haasteet ja mahdollisuudet?

Oulujoen seurakunta on hyvä seurakunta, jonka tulevaisuudennäkymät ovat valoisat. Oulujoen seurakunnan alueelle muuttaa seuraavan vuosikymmenen aikana paljon uusia seurakuntalaisia läheltä ja kaukaa, joten näiden uusien asukkaiden sitouttaminen seurakunnan yhteyteen on voimavaroja vaativa positiivinen haaste. Tulevina vuosina taloudellisten resurssien niukkeneminen pakottaa miettimään asioita uudella tavalla mutta onneksi muutos on aina uusi mahdollisuus.

 

Mihin Oulujoen seurakunnan tulee keskittää voimavaroja? Entä koko seurakuntayhtymän?

Seurakunnissa toimitaan perinteisesti työntekijälähtöisesti, mutta keskiössä tulisi olla seurakuntalainen ja armollinen Jumala. Jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnan ydin, joten jumalanpalveluselämän monipuolisuuteen ja hengelliseen rikkauteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Huolehtimalla lapsi- ja nuorisotyön riittävistä resursseista mahdollistetaan uusien sukupolvien kasvaminen seurakunnan yhteyteen ja kristityn identiteetin kehittyminen.

 

Mitä Raamattu merkitsee sinulle?

Raamatun keskus on Kristus. Raamattu on kirja Jumalan rakkaudesta, armosta, hyvyydestä ja pelastuksesta. ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” (Ps. 119:105)

 

Onko joku herätysliike tai suuntaus on sinulle läheinen?

Itselläni ei ole varsinaista herätysliiketaustaa, vaan olen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kasvatti. Olen luonnollisesti saanut vaikutteita ja osallisuutta uskon monipuoliseen rikkauteen monista herätysliikkeistä ja kirkollisista suuntauksista. Olen tutkinut herätysliikkeiden historiaa monista näkökulmista ja arvostan suuresti herätysliikkeiden työtä kirkkomme hengellisen rikkauden eteen.

 

Miten kirkkoherran tulee mielestäsi reagoida yhteiskunnallisiin kysymyksiin?

Kirkkoherran tulee antaa ääni heikoimmassa asemassa oleville ja puolustaa oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja inhimillisyyttä arvoiltaan polarisoituvassa yhteiskunnassa. Kirkkoherrana olen ottanut aktiivisesti kantaa ja kommentoinut kristillisestä näkökulmasta ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja uskonnollisia kysymyksiä. Olen aktiivinen kirjoittaja, kolumnisti ja keskustelija sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä lehdistössä.

 

Mikä on mottosi?

Järjellä, tunteella ja uskolla.


CV

Tuomo Törmänen, 32, on koulutukseltaan teologian maisteri. Hänet on vihitty papiksi Oulussa vuonna 2009. Tällä hetkellä hän toimii Taivalkosken seurakunnan kirkkoherrana ja Koillismaan rovastikunnan vt. lääninrovastina.

Törmänen on työskennellyt pappina yhteensä noin seitsemän vuotta, josta ajasta Taivalkosken kirkkoherrana noin 3 vuotta.  Hän on toiminut Koillismaan rovastikunnan vt. lääninrovastina hän on toiminut vuodesta 2016 alkaen.

Törmänen on Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuuston pappisjäsen vuodesta 2016 ja kirkkohallituksen alaisen seurakuntavaalien 2018 vaaliviestintätyöryhmän jäsen 2017 alkaen. Koillismaan rovastikunnan kasvatustyön rovastikuntavastaavana hän toimi 2013 – 2016. Törmäsellä on tekeillä kirkkohistorian väitöskirja Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja hän on toiminut tohtorikoulutettavana vajaa kaksi vuotta. Törmänen on Kuusamo-seuran johtokunnan jäsen vuodesta 2010 ja puheenjohtaja vuodesta 2012.