Tilat toiminnalle

Kiinteistöpalvelut tuottavat kiinteistöjen elinkaarenaikaisia asiantuntijapalveluja Oulun seurakunnille ja seurakuntayhtymälle sekä muille ev.-lut. seurakunnille. Yksikön toiminta sisältää kiinteistöjen rakennuttamisen, kunnossapidon sekä hoito- ja huoltotyön.

Kiinteistöpalvelujen toiminnan tavoitteena on, että Oulun seurakuntayhtymällä on tarkoituksen mukaiset tilat toimintaansa ja että kiinteistöjen arvo säilyy.

Kiinteistöpalvelujen työntekijöiden yhteystiedot ovat täällä.

 


Investoinnit

 

Tiedote 11.4.2024

Oulun tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus, rakentamisvaihe, tiedote

Oulun tuomiokirkon julkisivurappauksen peruskorjaus on rakentamisvaiheessa.

Hankkeessa kirkon julkisivurappaus kunnostetaan kokonaisuudessaan. Lisäksi kirkon julkisivujen puiset ulkoverhousosat huoltomaalataan kokonaisuudessaan, pääoven edustan ulkoporras kunnostetaan ja varustetaan uudella invaluiskalla ja muut kirkon ulkoportaat kunnostetaan. Myös kirkon alue- ja julkisivuvalaistus uusitaan töiden yhteydessä.

Hanke etenee vaiheittain ja töitä tehdään vuosien 2023-2025 aikana vuosittain huhtikuu-lokakuu välillä. Tavoiteaikataulu koko hankkeen valmistumiselle on syyskuu 2025.

Hankkeen aikana tulee tilojen käyttäjien huomioida erinäisiä haittoja. Haitoista on ilmoitettu tarkemmin kohteen prime-kalenterissa.

Hankkeen vastuuhenkilö rakennuttajainsinöörin sijainen Seppo Saranki (seppo.saranki@evl.fi, 0400 681836) toimii hankkeen yhteyshenkilönä. Häneen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

Kiinteistöpalvelut

 

Tiedote 11.4.2024

Intiön kappelin peruskorjaus, rakentamisvaihe, tiedote

Intiön kappelin peruskorjaus on rakentamisvaiheessa. Rakentaminen on alkanut helmikuussa 2024 ja tavoiteaikataulu koko hankkeen valmistumiselle on syyskuussa 2025.

Suurimmat vaikutukset toimintaan ja seurakuntiin

  • Intiön kappelin käyttö katkaistaan peruskorjauksen ajaksi lukuun ottamatta krematoriota ja osittain vainajakylmiöitä. Peruskorjauksen aikana rakennukseen ei ole muilla seurakuntayhtymän työntekijöillä tai seurakuntalaisilla pääsyä kuin krematorion työntekijöillä. Hautaustoimistoilla on pääsy rakennukseen liittyen vainajakuljetuksiin.
  • Krematoriotila säilyy käytössä peruskorjauksen ajan lukuun ottamatta lyhyitä enintään muutaman viikon katkoksia
  • Intiön kappelin toimintaa siirretään Oulun seurakuntayhtymän muihin tiloihin peruskorjauksen ajaksi.
  • Intiön kappelin vainajakylmiöille järjestetään väistötiloja tilapäisiin kylmiötiloihin Oulun hautausmaan alueella sekä muiden seurakuntien alueella

Hankkeen vastuuhenkilö rakennuttajainsinöörin sijainen Seppo Saranki (seppo.saranki@evl.fi, 0400 681836) toimii hankkeen yhteyshenkilönä. Häneen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

Käytännön tarkemmista järjestelyistä tullaan tiedottamaan tarpeen mukaan lähempänä muutosajankohtia.

Kiinteistöpalvelut

 

Tiedote 11.4.2024

Yli-Iin uusi seurakuntakoti, uudisrakentaminen, rakentamisvaihe, tiedote

Yli-Iin seurakuntakoti, uudisrakennus, on rakentamisvaiheessa.

Hankkeessa vanha seurakuntatalo on purettu pois syksyllä-23 ja uusi seurakuntakoti on rakenteilla. Uusi seurakuntakoti valmistuu entisen paikalle kirkon pihapiiriin. Hirsirakenteiseen, 253 neliön kokoiseen taloon tulee istumapaikat 100 henkilölle, keittiö, toimistotilat sekä sosiaalitilat.

Uuden seurakuntakodin on suunnitellut Luo Arkkitehdit Oy. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota sisäilman laatuun, esteettömyyteen ja ekologisuuteen. Urakoitsijana toimii Rakennusyhtiö Observo Oy.

Rakentamisen aikaisina korvaavina tiloina toimivat varhaiskasvatuksen käyttöön vuokratut tilat osoitteessa Kirkkokuja 3 ja Yli-Iin koulun ja rauhanyhdistyksen tilat sekä Kiimingin seurakunnan muut tilat.

Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesäkuu 2024. Tilat ovat käyttöönotettavissa elokuussa 2024.

Hankkeen vastuuhenkilö rakennuttajainsinööri Matti Suutari (matti.suutari@evl.fi, 040 5616236) toimii hankkeen yhteyshenkilönä. Häneen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

Kiinteistöpalvelut

 

Tiedote 11.4.2024

Kiimingin seurakunnan toimitilat, tarveselvitys, tiedote

Työryhmän tehtävänä on selvittää Kiimingin seurakunnan tilatarpeet. Työryhmän työskentelyn valmistumisen tavoiteaikataulu on syyskuu 2024 sekä hallinnolliset lausunnot ja päätökset syksyllä 2024.

Työryhmän jäsenet ovat kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo (pj), Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä, kiinteistötoimen johtokunnan edustaja Antti Holma, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Titta Tiri, työntekijöiden edustaja Anne Schönberg ja sihteerinä Anne Hautamäki.

Yhteyshenkilöinä kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo, pekka.syrjapalo@evl.fi, puh. 044 3434994 ja Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä, pauli.niemela@evl.fi, puh. 040 5793246.

Kiinteistöpalvelut

 

Tiedote 11.4.2024

Pyhän Tuomaan kirkon peruskorjaus, tarveselvitys, tiedote

Työryhmän tehtävänä on selvittää tarve Pyhän Tuomaan kirkon peruskorjaukselle. Työryhmän työskentelyn valmistumisen tavoiteaikataulu on syyskuu 2024 sekä hallinnolliset lausunnot ja päätökset syksyllä 2024.

Työryhmän jäsenet ovat kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo (pj), Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen, kiinteistötoimen johtokunnan edustaja Anne Harmoinen, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Jari Heikkilä, työntekijöiden edustaja Mika Niskanen ja sihteerinä Anne Hautamäki.

Yhteyshenkilöinä kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo, pekka.syrjapalo@evl.fi, puh. 044 3434994 ja Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen, niilo.pesonen@evl.fi, puh. 044 3161584.

Kiinteistöpalvelut

 

Tiedote 11.4.2024

Hiukkavaaran toimitilat, tarveselvitys, tiedote

Työryhmän tehtävänä on selvittää Hiukkavaaran toimitilojen tarve. Työryhmän työskentelyn valmistumisen sekä hallinnollisten lausuntojen ja päätösten tavoiteaikataulu on syksy 2024.

Työryhmän jäsenet ovat kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo (pj), Oulujoen seurakunnan kirkkoherra Ilkka Mäkinen, kiinteistötoimen johtokunnan edustaja Kauko Sorvoja, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Kirsi Nissilä, työntekijöiden edustaja Maaret Sulkala ja sihteerinä Anne Hautamäki.

Yhteyshenkilöinä kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo, pekka.syrjapalo@evl.fi, puh. 044 3434994 ja Oulujoen seurakunnan kirkkoherra Ilkka Mäkinen, ilkka.makinen@evl.fi, puh. 050 4334095.

Kiinteistöpalvelut