Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvaali

Tiedote 8.10.2023: Karjasillan seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi valittiin Jaakko Tuisku

Karjasillan seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra vaalissa, joka pidetään sunnuntaina 8.10.2023. Ennakkoäänestys on 2.-6.10.2023. Kaikki Karjasillan seurakunnan täysi-ikäiset jäsenet ovat äänioikeutettuja.

Ehdokkaat, vaalisijat ja äänestäminen

Vaalissa on kolme ehdokasta:

 1. vaalisijalla Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra TM, KM Petri SatomaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä,
 2. vaalisijalla Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra TT Jaakko TuiskuLinkki avautuu uudessa välilehdessä,
 3. vaalisijalla Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja TM Miia SeppänenLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on haastatellut ehdokkaat ja asettanut heidät vaalisijoille. Vaalisijat on asetettu siinä järjestyksessä, miten tuomiokapituli on arvioinut ehdokkaiden taidot ja kyvyt kirkkoherran viran hoitamiseen.

Karjasillan seurakunnan täysi-ikäiset jäsenet voivat äänestää vaalissa ketä tahansa kolmesta ehdokkaasta. Vaalisijoista huolimatta ehdokkaat ovat äänestyksessä samassa asemassa. Seurakuntalaisten antamat äänet ratkaisevat vaalin voittajan. 

Kirkkoherranvaalissa ei enää ole sellaista vaihtoehtoa, että vaalisijojen ulkopuolisia ehdokkaita voisi äänestää.

Varsinaisen vaalipäivän äänestys alkaa Karjasillan kirkossa sunnuntaina 8.10.2023 klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen.

Vaalinäytteet

Ehdokkaat antavat vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalveluksen Karjasillan kirkossa kolmena perättäisenä sunnuntaina:

 1. vaalisijalla oleva Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra, TM, KM Petri Satomaa sunnuntaina 10.9.2023 klo 10Linkki avautuu uudessa välilehdessä
 2. vaalisijalla oleva Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra, TT Jaakko Tuisku sunnuntaina 17.9.2023 klo 10Linkki avautuu uudessa välilehdessä
 3. vaalisijalla oleva Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja, TM Miia Seppänen sunnuntaina 24.9.2023 klo 10Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tervetuloa kirkkoon!

Kolmen ehdokkaan kuvat, Petri Satomaan, Jaakko Tuiskun ja Miia Seppäsen sekä tieto Karjasillan khranvaaleista

Onnistuuko kotiäänestys? 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut eikä hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Kotiäänestys on mahdollinen ennakkoäänestyksen aikana maanantaista perjantaihin 2.-6.10. 

Kotiäänestystä tarvitseva voi pyytää sitä pe 29.9. mennessä soittamalla Karjasillan kirkkoherranvirastoon puh. 08-531 3200 ma-pe klo 9-16. 

Kyllä, kotiäänestys onnistuu Karjasillan kirkkoherranvaaleissa. 

Mitä kirkkoherra tekee ja miksi äänestetään?

Kirkkoherra toimii seurakunnan hengellisenä ja hallinnollisena johtajana sekä johtaa työyhteisöä.

Mitä kirkkoherra tekee?

 • Kirkkoherra on seurakunnan johtajana toimivan papin virkanimike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
 • Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää sekä toimii seurakunnan työntekijöiden esihenkilönä.
 • Kirkkoherra toimii luottamushenkilöistä koostuvan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana ja esittelijänä.
 • Kirkkoherra vastaa seurakunnan hallinnosta ja taloudesta sekä johtaa seurakunnan strategian toteuttamista.

Miksi äänestetään?

 • Karjasillan kirkkoherran vaali toimitetaan ns. välittömänä vaalina eli 18 vuotta täyttäneet Karjasillan seurakunnan jäsenet pääsevät äänestämään kirkkoherrasta. 
 • Valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas.
 • Kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra Juhani Lavanko jää eläkkeelle. 

Missä ja milloin äänestetään? 

Lisätietoa ennakkoäänestyksestä 2.-6.10.2023 

Lisätietoa varsinaisesta vaalipäivästä 8.10.2023 

Tutustu ehdokkaisiin: 

Petri Satomaan vaalisivu 

Jaakko Tuiskun vaalisivu

Miia Seppäsen vaalisivu 

 

Karjasillan seurakunnan kartta 

Tästä näet Karjasillan seurakunnan alueen kartalla. Karjasillan alueella asuu 24 694 äänioikeutettua. 

Haluatko tietää mihin seurakuntaan kuulut? 

Kirkon palvelu, josta voi tarkastaa oman seurakunnan. Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Vaalin slogan kuvana: Sinun palvelijasi. Sinun valintasi.

Karjasillan seurakunta

Pöytäkirja 7/2023
Vaalipöytäkirja ääntenlaskennasta

Vaalilautakunta

Aika              8.10.2023    klo 20.00

Paikka          Karjasillan kirkko

Läsnä           Kalevi Lämsä                   pj

                      Jonne Pirkola                   vpj

Raili Saarenpää               jäsen
Hannu Joki-Luomala      jäsen
Matti Still                          jäsen
Jorma Viitala                    jäsen

Juhani Lavanko               kirkkoherra

                      …

                      Tiina-Liina Lybeck           siht
                      Jonne Pirkola                   siht
                     

Asiat

1 §                 Kokouksen avaus

                      Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja avasi kokouksen 20.05.

2 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. (KL 10:15).

                      Esitys:

                      Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 10:15).

                      Päätös:
                     
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Pöytäkirjantarkastajien valinta

                      Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vaalilautakunnan jäsenistä.

Päätös:
                     
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Viitala ja Hannu Joki-Luomala.

4 §                 Ennakkoäänten laittaminen vaaliuurnaan

Jollei ennakkoääniä ole ryhdytty laskemaan ennen äänestysajan päättymistä

KVJ 2:47,1
Kun vaalipäivän äänestys on julistettu päättyneeksi, vaalilautakunta ottaa ennakkoäänestyksessä annetut äänestysliput vaalikuorista, leimaa ne ja niitä avaamatta pudottaa ne vaaliuurnaan.

KVJ 2:48,1 1 ja 2 kohta
Äänestyslippu on mitätön, jos:

 1. äänestyslippuna on käytetty muuta kuin kysymyksessä olevaa vaalia varten valmistettua äänestyslippua;
 2. vaalikuoressa on useampi kuin yksi samaa vaalia koskeva äänestyslippu;

                      Esitys:

Avataan hyväksyttyjen ennakkoäänten vaalikuoret, leimataan äänestysliput ja pudotetaan ne vaaliuurnaan, jollei äänestyslippuja ole pidettävä mitättöminä kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 48 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan perusteella. Mitättömiä äänestyslippuja ei pudoteta vaaliuurnaan vaan säilytetään erikseen.

Päätös:
Ennakkoäänien laskeminen aloitettiin klo 17:08. Vaalilautakunnan jäsenet liittyivät mukaan ennakkoäänten laskemiseen 20.05.

5 §                 Äänten laskemisen aloittaminen

                      Esitys:

Merkittiin, että ääntenlaskenta suoritettiin äänestyspaikan tiloissa välittömästi äänestyksen päätyttyä. 

Päätös:
Merkittiin, että ääntenlaskenta suoritettiin äänestyspaikan tiloissa välittömästi äänestyksen päätyttyä. 

6 §                 Äänestäneiden lukumäärä äänioikeutettujen luettelon mukaan

                      Esitys:

Pöytäkirjaan merkitään äänioikeutettujen sekä äänestäneiden lukumäärä äänioikeutettujen luettelon mukaan.

Päätös:

Yhteensä

Äänioikeutettujen luettelon mukaan seurakunnassa oli äänioikeutettuja:

24 648

 

Ennakolta oli luettelon mukaan äänestänyt:

2337

Vaalipäivänä äänestyksessä oli luettelon mukaan äänestänyt:

933

7 §                 Ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän äänestysliput

KVJ 2:47
Kun vaalipäivän äänestys on julistettu päättyneeksi, vaalilautakunta ottaa ennakkoäänestyksessä annetut äänestysliput vaalikuorista, leimaa ne ja niitä avaamatta pudottaa ne vaaliuurnaan.

Ennakkoäänestyksessä annettujen, vaalikuorissa olevien äänestyslippujen laskeminen voidaan kuitenkin aloittaa vaalipäivänä vaalilautakunnan määräämänä aikana, kuitenkin aikaisintaan kuusi tuntia ennen äänestyksen päättymistä, jos ennakkoääniä on annettu enemmän kuin 50 ja voidaan perustellusti arvioida, että vaalipäivänä äänioikeuttaan käyttää enemmän kuin 50 henkilöä. Ennen laskemisen aloittamista äänestysliput leimataan. Mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput jaotellaan siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan.

Vaalilautakunta ottaa kaikki äänestysliput vaaliuurnasta ja laskee sekä äänestyslippujen että äänioikeutettujen luetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärän. Sen jälkeen vaalilautakunta erottaa mitättömät äänestysliput omaksi ryhmäkseen. Vaalilautakunta laskee kaikki annetut äänet ottaen huomioon myös ennakkoäänestyksessä annetut äänet.

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslippujen laskenta keskeytyksettä loppuun. Jos äänestyslippujen laskenta tai käsittely keskeytyy, vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että kaikki laskelmat ja äänestysliput säilytetään valvottuna.

KVJ 2:48
Äänestyslippu on mitätön, jos:

 1. äänestyslippuna on käytetty muuta kuin kysymyksessä olevaa vaalia varten valmistettua äänestyslippua;
 2. vaalikuoressa on useampi kuin yksi samaa vaalia koskeva äänestyslippu;
 3. äänestyslippu on leimaamaton;
 4. äänestysmerkintä on tehty niin, ettei siitä selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa;
 5. äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä.

Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää.

Esitys:

Toimitetaan ääntenlaskenta kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 47 ja 48 §:n mukaan.

                      Päätös:

Ehdokkaittain lasketut ennakkoäänestysliput luovutettiin vaalilautakunnan puheenjohtajalle; mitättömät äänestysliput omassa nipussaan. Laskettiin äänestyslippujen lukumäärät, erotettiin omaan ryhmäänsä KVJ 2:48 mukaiset mitättömät äänestysliput sekä laskettiin annetut äänet. Ennakkoäänestyksen hyväksytyt äänestysliput yhdistettiin vaalipäivänä annettuihin äänestyslippuihin sen jälkeen, kun vaalipäivien äänestysliput oli laskettu. Kullekin ehdokkaalle vaalipäivänä annetut äänet ja ennakkoäänestyksessä annetut äänet laskettiin yhteen.

Äänestyslippujen lukumäärä ja tarkistaminen

Lukumäärä, kpl

Vaaliuurnassa oli äänestyslippuja

933

Ennakkoäänestyslippuja oli

2375

Mitättömät äänestysliput

 1. äänestyslippuna on käytetty muuta kuin kysymyksessä olevaa vaalia varten valmistettua äänestyslippua: 0 kpl
 2. vaalikuoressa on useampi kuin yksi samaa vaalia koskeva äänestyslippu: 0 kpl;
 3. äänestyslippu on leimaamaton: 0 kpl;
 4. äänestysmerkintä on tehty niin, ettei siitä selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa: kpl;
 5. äänestyslippuun   kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä: 2 kpl.
 6. tyhjiä äänestystyslippuja: 6 kpl

Mitättömiä äänestyslippuja oli yhteensä 8

Hyväksyttyjä äänestyslippuja oli

3300

1. vaalisija Petri Satomaa

Äänet yhteensä

1227

2. vaalisija Jaakko Tuisku

Äänet yhteensä

1709

3. vaalisija Miia Seppänen

Äänet yhteensä

364

Tarkistuslaskettuja ääniä yhteensä

3300

Äänestysprosentti vaalissa

13,4%

                     

9 §                 Kirkkoherranvaalin tuloksen vahvistaminen

KVJ 2:52
Vaalilautakunnan on viimeistään kolmantena päivänä seurakuntavaalien päättymisestä pidettävässä kokouksessa vahvistettava vaalin tulos. Ilmoitus siitä, että vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa tai seurakunnan toimistossa sen aukioloaikoina, on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kahdeksantena päivänä vaalitoimituksen päättymispäivän jälkeen ja pidettävä siinä 30 päivän ajan.

                      Esitys:

Vaalilautakunta päättää vahvistaa seurakuntavaalin tuloksen heti äänten laskennan päätyttyä. Vaalilautakunta laskee uudelleen ennakkoäänet ja varsinaisen äänestyspäivän äänet.

Tämän jälkeen äänestysliput suljetaan vaalin osalta erikseen laatikoihin, jotka sinetöidään. Samoin menetellään laskelmien ja äänioikeutettujen luettelon kanssa. Laatikot viedään säilytettäväksi seurakunnan arkistotiloihin.

Päätös:
Vahvistettiin kirkkoherranvaalin tulos. Karjasillan kirkkoherranvaalissa hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 3300 kappaletta, jotka jakautuivat ehdokkaiden kesken seuraavasti:

-                     Oulunsalon kirkkoherra, TM, KM Petri Satomaa 1227 ääntä

-                     Haukiputaan kirkkoherra, TT Jaakko Tuisku 1709 ääntä

-                     Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja, TM Miia Seppänen 364 ääntä

Karjasillan seurakunnan kirkkoherraksi on valittu TT, Jaakko Tuisku.

Vaalilautakunta vahvisti yksimielisesti vaalin tuloksen.

Päätettiin, että Karjasillan seurakunnassa 8.10.2023 toimitetun kirkkoherranvaalin vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä 13.10.-20.11.2023 välisenä aikana kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana, osoite Kotkantie 3B, 90250 Oulu. Virasto on auki maanantaisin klo 9.00-16.00 ja tiistaista perjantaihin klo 9.00-14.00.

Ilmoitus vaalipöytäkirjan nähtävänä olosta on nähtävillä Karjasillan seurakunnan ilmoitustaululla ja Oulun ev.lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 9.10.-7.11.2023.

10 §              Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.

Oulu 8.10.2023

Kalevi Lämsä                                         Tiina-Liina Lybeck
Puheenjohtaja                                      Sihteeri

Tarkastanut

Jorma Viitala                                          Hannu Joki-Luomala
Pöytäkirjantarkastaja                         Pöytäkirjantarkastaja

 

Karjasillan seurakunta                                             Liite 1 / Pöytäkirja 7

                                                                     VALITUSOSOITUS

Karjasillan seurakunnan Vaalilautakunta            8.10.2023    Pykälä 9

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 1-8, 10

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: 9

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Telekopio:

Sähköposti:[email protected]

Kirkollisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seurakunnan jäsenen, äänioikeutetun, valitsijayhdistyksen ja vaalissa ehdokkaana olleen henkilön katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valituskirjelmä

Valituksessa on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja yhteystiedot
 • postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 • sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • vaatimuksen perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 5 luvun 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa valitusosoituksessa mainitulle valitusviranomaiselle eli sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä tuomiokapituli sijaitsee. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä ennen klo 16. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Lisätietoja

Oikeuden-käyntimaksu

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Lain 5 §:n 13 kohdan mukaan maksua ei peritä kirkollisia vaaleja koskevissa asioissa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

lmoitus vaalipöytäkirjan nähtävänä olosta

Karjasillan seurakunnassa 8.10.2023 toimitetun kirkkoherranvaalin vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä 13.10.-20.11.2023 välisenä aikana kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana, osoite Kotkantie 3B, 90250 Oulu. Virasto on auki maanantaisin klo 9.00-16.00 ja tiistaista perjantaihin klo 9.00-14.00.

Ilmoitus vaalipöytäkirjan nähtävänä olosta on nähtävillä Karjasillan seurakunnan ilmoitustaululla ja Oulun ev.lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 9.10.-7.11.2023.

Oulussa 8.10.2023

Karjasillan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Kalevi Lämsä

puheenjohtaja

 

Kuulutukset

Kuulutus

Karjasillan seurakunnassa toimitetaan 8.10.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä 28.6.2023 kello 12-16 ja 29.6.2023 kello 15–19 Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Nokelantie 39, 90150 Oulu.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty 26.6.2023 ne seurakunnan jäsenet, jotka ovat viimeistään vaalipäivänä 8.10.2023 täyttäneet 18 vuotta. Ne seurakuntaan muuttaneet jäsenet, jotka merkitään seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis viimeistään 29.7.2023, lisätään vaaliluetteloon vaalilautakunnan itseoikaisussa 1.8.2023. Heille toimitetaan päätös syntyneestä äänioikeudesta kirjallisesti.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myönnetty toiselle ilman laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa muuttoon, joka on tapahtunut seurakuntaan alle 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään maanantaina 3.7.2023 ennen klo 16.00 Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Nokelantie 39, 90150 Oulu.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia 13.7.2023 klo 17.00 pidettävässä kokouksessa.

Karjasillan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Kalevi Lämsä

puheenjohtaja

Kuulutus on ollut nähtävillä Karjasillan seurakunnan ilmoitustaululla 16.6.2023 – 29.6.2023.

 

KUULUTUS

 

Petri Sakari Satomaa (s. 15.2.1967, Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra) on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 29.5.2000. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 5.6.2001. Satomaa on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa pastoraalitutkinnon 17.6.2003, ylemmän pastoraalitutkinnon 12.6.2018 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 13.12.2006, arvosanalla 3/3.

Petri Satomaa on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Karjasillan ja Oulunsalon seurakunnissa yhteensä 22 vuoden ajan sekä kirkkopäiväkoordinaattorin määräaikaisessa tehtävässä puoli vuotta.

Nykyistä Oulunsalon seurakunnan kirkkoherran virkaa hän on hoitanut yhdeksän vuoden ajan, 1.9.2014 alkaen. Hän on virastaan virkavapaalla hoitaessaan ajalla 1.5.–31.7.2023 Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtajan avoinna olevaa virkaa.

Muuta

Petri Satomaa on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Oulun yliopiston luokanopettajan koulutusohjelmasta. Hän on työskennellyt luokanopettaja 12 vuotta. Hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon (8 ov) vuonna 2002.

Satomaa on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi Satomaa on suorittanut Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen (45 op). 

Satomaa on toiminut Itä-Suomen yliopiston seurakuntaharjoittelun työssäoppimisen ohjaajana ja tuntiopettajana vuosina 2011 ja 2014.

Petri Satomaalle on myönnetty rovastin arvonimi 26.10.2017.

 

Jaakko Pietari Tuisku (s. 15.6.1979, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra) on valmistunut Helsingin yliopistosta teologian maisteriksi 27.5.2002 ja teologian tohtoriksi 2.5.2014. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 9.6.2002. Tuisku on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa  pastoraalitutkinnon 2.2.2005, ylemmän pastoraalitutkinnon 17.3.2016 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon vuonna 2006, arvosanalla 2/3.

Jaakko Tuisku on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Pudasjärven, Kajaanin, Kempeleen, Karjasillan, Lumijoen ja Haukiputaan seurakunnissa yhteensä 21 vuoden ajan. Kirkkoherran tehtäviä hän on hoitanut Kempeleen, Lumijoen ja Haukiputaan seurakunnissa yli kahdeksan vuoden ajan. Nykyisessä virassaan Haukiputaan seurakunnan kirkkoherrana hän on toiminut 1.6.2015 alkaen.

Muuta

Jaakko Tuisku on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen (45 op).

Jaakko Tuisku on osallistunut valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille vuonna 2018. Hän on ollut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallituksen jäsen vuosina 2017–2019.

 

Miia Susanna Seppänen (s. 29.4.1974, Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja) on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 17.1.2000. Hänet on vihitty papiksi Mikkelissä 23.3.2000. Seppänen on suorittanut pastoraalitutkinnon Lapualla 13.11.2002, ylemmän pastoraalitutkinnon Kuopiossa 10.6.2021 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 13.12.2007, arvosanalla 2/3.

Miia Seppänen on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Rantasalmen, Jyväskylän, Kiimingin ja Suomussalmen seurakunnissa yhteensä 21 vuoden ajan. Suomussalmen seurakunnan kirkkoherrana hän on toiminut kolme vuotta. Nykyistä Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtajan tehtävää hän on hoitanut 1.9.2021 alkaen.

Muuta

Miia Seppänen on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Seppänen on toiminut teologien työssäoppimisjakson ohjaajana vuosina 2010–2011 ja soveltavien opintojen tuntiopettajana Joensuun yliopistossa vuosien 2004–2006 aikana.

Seppänen on osallistunut alueelliselle maanpuolustuskurssille vuonna 2021.

 

Vaalisijalle asetetut antavat vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalveluksen Karjasillan kirkossa perättäisinä sunnuntaipäivinä klo 10.00.

 

1. vaalisijalla oleva Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra, TM, KM Petri Satomaa sunnuntaina 10.9.2023 klo 10.00

2. vaalisijalla oleva Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra, TT Jaakko Tuisku sunnuntaina 17.9.2023 klo 10

3. vaalisijalla oleva Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja, TM Miia Seppänen sunnuntaina 24.9.2023 klo 10.

 

Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan Karjasillan kirkossa sunnuntaina 8.10.2023 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu siten kuin vaalilautakunta siitä omalla kuulutuksellaan tarkemmin ilmoittaa.

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Karjasillan seurakunnassa 2.-6.10.2023 klo 9.00–18.00 vaalilautakunnan ilmoituksen mukaisesti.

 

Oulussa, Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 15. päivänä kesäkuuta 2023.

 

Jukka Keskitalo 
piispa

Päivi Liiti
hiippakuntapastori

 

KUULUTUS

Karjasillan seurakunnassa toimitetaan 8.10.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Karjasillan kirkossa sunnuntaina 8.10. klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen klo 11.00 ja päättyy klo 20.00.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Karjasillan kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina 2.10.2023 ja päättyen perjantaina 6.10.2023, joka päivä kello 9-18. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina ovat Pyhän Andreaan kirkko, Kastellin kirkko ja Maikkulan kappeli keskiviikkona 4.10. ja torstaina 5.10. klo 15-19.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 29.9. ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta.

Vaalin tulos on selvillä sunnuntaina 8.10.2023 aikaisintaan kello 23. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa maanantaina 9.10.2023 kello 10.

Karjasillan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Kalevi Lämsä

puheenjohtaja

Kirkkoherranvaalin uutisia

 RSSLinkki avautuu uudessa välilehdessä