Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen

Henkilöstöpalvelut huolehtii osaltaan henkilökunnan määrän, rakenteen ja käytön toimivuudesta. Tavoitteena on ylläpitää henkilöstön osaamista, hyvä työkykyä ja –motivaatiota sekä vahvistaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Oulun seurakuntayhtymässä on työilmapiiri, joka kannustaa henkilöstöä hyviin suorituksiin ja antaa kaikille mahdollisuuden kehittyä työssään sekä tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Tehtävät

 • henkilöstöstrategian, -ohjelman ja -suunnitelman valmistelu
 • rekrytointi (henkilöstösuunnittelu ja hankinta)
 • perehdyttäminen
 • palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot (työsuhdeasiat)
 • lainsäädännön ja virka- ja työehtosopimusten KirVESTES:n tulkinta
 • henkilöstökoulutus (henkilöstön kehittäminen)
 • työkykyä ylläpitävä toiminta
 • työterveydenhuolto
 • työympäristö ja työturvallisuus
 • henkilöstöasioiden sisäinen viestintä
 • työnantaja ja työntekijäosapuolten välinen yhteis- ja neuvottelutoimintaan osallistuminen
 • henkilöstöraportointi


Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Seppo Pitkäaho

p. 040 510 2843, seppo.pitkaaho@evl.fi