Diakoniatyö tarjoaa mahdollisuuksia...

• laajentaa elinpiiriä, tutustua uusiin ihmisiin, toimia lähimmäisenä yksinäiselle vanhukselle, liikuntaesteiselle, mielenterveyskuntoutujalle

 
Voit olla ihminen, joka rikkoo yksinäisyyden muurin; tuot jollekin ihmiselle tunteen siitä, että joku muistaa ja joku ajattelee. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteydenpitoa, yhdessä ulkoilua tai kirjastossa ja kaupassa käyntiä tai muuta asiointia. Toisinaan riittää, että vain käyt hänen luonaan.
 

• vierailla vanhainkodeissa tai muissa laitoksissa, joissa usein tunnetaan yksinäisyyttä

Voit käydä yksin tai yhdessä toisten kanssa laulamassa, laulattamassa, keskustelemassa, lukemassa ja ulkoiluttamassa ihmisiä, jotka näin saavat iloa ja vaihtelua päivittäiseen elämäänsä.
 

• toimia erilaisissa kerhoissa ja piireissä ohjaajana tai avustajana

Toiveittesi ja mahdollisuuksiesi mukaan voit toimia eri ikäisten ihmisten tukena, seurana ja kerhojen "taustajoukoissa". Toisinaan riittää jo pelkkä läsnäolo ja keskusteluseurana toimiminen. Halutessasi voit kuitenkin ideoida ja järjestää vaikka aivan uuden kerhon, piirin tai muun toimintamuodon.
 

• toimia leiriavustajana

Erityisesti vammaisten leireillä voit olla monenlaisena tukena: esimerkiksi henkilökohtaisena avustajana, työntekijän apuna tai pienten käytännön asioiden huolehtijana.
 
 

Ota yhteyttä oman seurakuntasi diakoniatyöntekijään. Yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Näkövammaistyössä avustajia ja oppaita tarvitaan moniin tehtäviin:

• lähimmäiseksi kotikäynneille
• oppaaksi asioille
• lenkkikaveriksi näkövammaiselle
• lukemaan tai kopioimaan Rauhan Tervehdyksen äänilehteä
• avustamaan kerhoissa, leireillä ja retkillä
 
Tehtäviin saat perehdytystä ja sinulla on mahdollisuus osallistua lähimmäispalvelun peruskurssille. 
 
Jos haluat tulla mukaan, ota yhteyttä näkövammaistyön diakoniatyöntekijään, p. 050 430 5178.