Varhaiskasvatusyhteistyö

Seurakuntien työntekijät tekevät yhteistyötä Oulun päiväkotien ja perhepäivähoidon kanssa.
 
Yhteistyö elää kirkkovuoden tahtiin ja varhaiskasvatuksen työntekijät voivat ottaa yhteyttä seurakuntaan milloin vain. Varhaiskasvatuksella voi olla oma yhteyshenkilö seurakunnassa, jolloin luontevinta on ottaa yhteyttä häneen. Jos yhteyshenkilö ei ole tiedossa, kirkkoherranvirastoista saa tarpeellista lisätietoa.
 
Seurakunta tukee mielellään varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta ja tutustuttaa lapsia kristilliseen kulttuuriin ja perinteeseen.
 
Myös seurakunnan musiikkityöntekijät osallistuvat aktiivisesti yhteistyöhön. Heitä voi kutsua erityisesti rikastuttamaan ja tukemaan uskonnon- ja musiikinopetusta.
 

Yhteydenotot työntekijän tai kirkkoherranvirastojen kautta.