Oulujoen seurakunnan päiväkerhot keväällä 2018

Päiväkerho on tarkoitettu 3-5 -vuotiaille kotihoidossa tai perhepäivähoidossa oleville lapsille, ja toiminta on maksutonta. Päiväkerhossa lapsi saa tukea kasvuun ja kehitykseen lapsilähtöisessä ympäristössä.


Myllyojan päiväkerho

Koivumaantie 2, p. 050-4334092

tiistaisin ja torstaisin klo 12-15

Lastenohjaajat Eija Hannuksela ja Kaija Mikola

 

Hintan luonto- ja liikuntapainotteinen päiväkerho

Hintantie 89

Tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin 8.30-11.30

Lastenohjaajat Merja Ojala ja Päivi Ikäheimo, p. 040 5855 468.

 

Hiukkavaaran päiväkerho

HIukkavaaratalo p. 050-5750863 ja 050-5336849

maanantaisin ja torstaisin klo 8.30-11.30


Ylikiimingin päiväkerho

Harjutie 5, p. 044-3161721

maanantaisin klo 9-11

Lastenohjaajat Mervi Holmi ja Riikka Bäckman

 

Yli-Iin päiväkerho

Kirkkokuja 3 a 4, p. 044-3161456

perjantaisin klo 9-11

Lastenohjaajat Elisa Klasila ja Ritva Hökkä

Pikkukoulu kevät 2018

Oulujoen seurakunnassa toimii pikkukouluja Heikkilänkankaalla, Hintassa, Ylikiimingissä ja Yli-Iissä. 
 
Pikkukoulu on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille.
Pikkukoulu on lapsen kasvun paikka, jossa toimitaan kumppanuudessa hänen perheensä kanssa (kasvatuskumppanuus).
 
Pikkukoulussa keskeinen elementti on hiljentyminen ja Pyhän kokeminen, sekä lapsille sopivat ja sovelletut raamatunkertomukset. Pikkukoulussa opitaan elämän perusasioita kuten kiitollisuutta, toisten kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi kokemista ja Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon luottamista. Pikkukoulu on myös laulua, musisointia, leikkiä, liikkumista, tutkimista, ulkoilua sekä harjoitetaan kädentaitoja askarrellen, muovaillen ja maalaten. Toisinaan keskitytään kuuntelemaan satuja ja kertomuksia.
 
Pikkukoulussa lapsi oppii hyväksymään erilaisuutta ja toimimaan ryhmässä. Lapset opettelevat pöytätapoja eväiden syönnin yhteydessä. Lisäksi retkeillään ja osallistutaan lastentapahtumiin sekä perhekirkkoihin yhdessä vanhempiensa kanssa.
 
Pikkukoulussa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Pikkukoulu rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Pikkukouluun kuuluu monenlainen toiminta, jonka sisältöä luovat aikuiset yhdessä lasten kanssa.
 
Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin. Lapsen maailmankuva rakentuu hänen aikaisempiin kokemuksiin, käsityksiin ja tietoihin. Lapsella on aktiivinen rooli uuden tiedon rakentajana, mikä tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa.
 
Yhteystiedot:
 
Heikkilänkankaan pikkukoulu (ma, ti ja to 8.30-11) Marja-Leena Stenius ja  Anne Brunni p. 050 5336 852.
Ylikiimingin pikkukoulut Mervi Holmi ja Riikka Bäckman, p. 044 3161 721.
Yli-Iin pikkukoulu Ritva Hökkä ja Elisa Klasila, p. 044 3161 456.
 
Pikkukoulua varten vanhemmat käyttävät Oulun kaupungin palvelusetelin.