Sukuselvitykset

Sukuselvitysasioita hoidetaan keskusrekisterissä.

Seurakunnan jäsenen tarvitsema todistus, johon merkitään vain häntä itseään koskevia jäsentietojärjestelmän tietoja ja joka annetaan siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän on, on maksuton.

Muista jäsentietojärjestelmästä otettavista todistuksista keskusrekisteri perii 8 euroa/asiakirja silloin, kun todistukselle on merkitty yhtä henkilöä, hänen puolisoaan ja lapsiaan koskevia tietoja.

Manuaalisesti laadittavan asiakirjan hinta on 30 euroa. Todistus laaditaan manuaalisesti, jos tiedot eivät ole jäsentietojärjestelmässä, vaan ne joudutaan hakemaan vanhoista kirkonkirjoista ja perhelehdistä.

Huom. Sukuselvitykset, joihin tarvitaan tietoja Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnista, tulee tilata suoraan asianosaisten seurakuntien kirkkoherranvirastoista.

Asiakastiedote mm. sukuselvitysten maksuista 1.6.2015 alkaen.

Käyntiosoite: Isokatu 17
Avoinna maanantaista perjantaihin klo 9 - 16

Sukuselvitykset
puh. (08) 316 1303

Huom! Sukuselvitys tilataan samalla lomakkeella kuin virkatodistus. Siirry tilaamislomakkeelle.

 

Sukututkimukset

Oulun ev.-lut. seurakuntien keskusrekisterissä on Oulun seurakuntien kirkonkirjoja 1800-luvun puolivälistä lähtien.

Vanhimmat kirkonkirjat on siirretty Oulun maakunta-arkistoon.

Sukututkimuksia varten laadittavia selvityksiä tehdään keskusrekisterissä henkilöresurssien sallimissa rajoissa.

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. (Hinnoittelu Kirkkohallituksen 1.6.2015 voimaan astuneen päätöksen mukainen.)

> Sukututkimuksen tilauslomake

Tutkimustarkoituksiin käytettäviä sukuselvityksiä on mahdollista tilata:

  • täyttämällä sukututkimuksen tilauslomake ja lähettämällä se osoitteeseen keskusrekisteri.oulu@evl.fi tai Oulun seurakuntayhtymä, keskusrekisteri, PL 122, 90101 Oulu. Näihin osoitteisiin voi lähettää myös käsin laaditun pyynnön. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien kirkonkirjoja koskevat tilaukset lähetetään kirkkoherranvirastoihin.
  • Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeellä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.
  • faksilla numeroon (08) 371 354
  • jättämällä tilauksen paikan päällä keskusrekisterissä (Isokatu 17) tai Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien kirkkoherranvirastoissa

Puhelintiedustelut: 044 3161 538 (keskusrekisteri) tai Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien kirkkoherranvirastot.