Oulujoki 1 -rippikoulu

 

Torstai 29.11 klo 17.00  Aloitusinfo rippikoululaisille ja vanhemmille

Muut päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Rippikoulun vetäjät:

Antti Leskelä                              Pertti "Purtsi" Putila

Rippikoulupappi                       Nuorisotyönohjaaja 

040-574 7154                            040-5062883

antti.leskelä@evl.fi                   pertti.putila@evl.fi