Keskusrekisterissä hoidetaan

  • kaikkien Oulun ev.-lut. seurakuntien ja Hailuodon seurakunnan jäsenluettelot (kirkonkirjat)
  • avioliiton esteiden tutkinnat. Täytä ja tulosta tarvittavat lomakkeet, jotka palautetaan keskusrekisteriin: esteidentutkinta ja kysely tietojen julkaisusta lehdessä.
  • virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset
  • kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen)
  • arkistointi


Postiosoite: PL 122, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 9, 1. kerros.
Avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-16
faksi (08) 371 354

Veijo Koivula, keskusrekisterin johtaja

Anna-Maija Saukkoriipi, palveluesimies

Avioliittoasiat
puh. (08) 316 1310

Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset
puh. (08) 316 1303

Kasteasiat
Puh. 044 316 1536
Puh. 044 316 1539

Kirkkoon liittymiset
puh. 044 316 1544

Keskusarkisto
Ritva Aho, arkistosihteeri

 


Keskusrekisteristä saatavissa olevat tuotteet