Karjasilta-Kaukovainio alueneuvosto

Karjasillan toimintamalli on aluetyöpainotteinen. Seurakunta on toiminnallisesti jaettu kolmeen alueeseen: Karjasilta-Kaukovainio, Kaakkuri ja Kastelli-Maikkula. Aluetyönsä kautta seurakunta tulee lähelle ihmisiä juuri siellä missä he ovat ja palvelee alueen ihmisiä heidän tarpeistaan käsin. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueen koulujen, päiväkotien, laitoksien ja yritysten kanssa. Seurakunta on mukana myös Höyhtyän ja Kaukovainio-Hiirosen suuralueiden alueyhteistyöryhmissä. Seurakuntaneuvosto valitsee alueneuvostojen jäsenet 4 vuodeksi kerrallaan.

Alueneuvoston tehtävät

  1. Suunnitella, kehittää ja toteuttaa alueensa seurakuntatyötä yhteistyössä kaupungin, järjestöjen, yhdistysten ja alueen muiden toimijoiden kanssa
  2. Valmistelee seurakuntaneuvostolle aluetyön seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä arvioivan kuvauksen edellisen vuoden aluetyöstä

 

Karjasilta-Kaukovainio alueneuvosto 2015 - 2018

Yrjö Vilhunen, jäsen
Päivi Pesola, jäsen
Tuomo Niemelä, jäsen
Pia-Riitta Korvenheimo, jäsen
Eetu Vuollo, jäsen
Terttu Välikangas, jäsen

Mika Pouke, varajäsen
Antti Pöyry, varajäsen
Katariina Hellsten, varajäsen

Leena Kuha, seurakuntaneuvoston jäsen
Martti Hannula, seurakuntaneuvoston jäsen

Kimmo Kieksi, aluevastaava kappalainen, puheenjohtaja
Maija Hyvönen, aluepappi, sihteeri

 

(Päivitetty 9/2017 KK)