Meillä on ympäristöohjelma!

Oulun seurakuntayhtymällä on ympäristöohjelma vuosille 2013-2017.  Sen perusteella kirkkohallitus myönsi yhtymälle ympäristödiplomin vuonna 2014.

Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämän ympäristötyöryhmän tehtävä on päivittää ympäristöohjelmaa, seurata tavoitteiden toteutumista ja edistää ympäristöasioiden huomioimista seurakuntien ja yhtymän toiminnassa.

Oulun seurakunnilla on ympäristödiplomi

Tavoitteita kaudelle 2013–2017

 • Järjestetään henkilökunnalle ympäristökoulutusta.
 • Lisätään seurakuntalaisten ympäristötietoisuutta tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Seurakuntien ja palveluyksiköiden hankinnoissa kiinnitetään huomiota ympäristönäkökohtiin.
 • Vietetään luomakunnan sunnuntaita vuosittain.
 • Opastetaan kaikenikäisiä kerhoissa, retkillä ja leireillä hyödyntämään luonnonmateriaaleja ja  kierrätysmateriaaleja sekä lajittelemaan jätteitä.
 • Vähennetään kertakäyttötuotteiden käyttöä ja pyritään luopumaan niistä kokonaan.
 • Mitataan huonekohtaiset lämpötilat ja pudotetaan lämpöä tarvittaessa.
 • Siirrytään käyttämään LED-lamppuja LED-putkivalaisimia siltä osin kuin mahdollista.
 • Kehitetään ja tehostetaan jätteiden lajittelua.
 • Vähennetään paperin käyttöä. Suositaan sähköistä viestintää ja tallentamista sekä verkkomaksamista.
 • Vähennetään kasteluveden käyttöä hautausmailla valitsemalla vähän vettä vaativia lajikkeita.
 • Käytetään yhteiskuljetuksia tai julkisen liikenteen yleisiä vuoroja.

 

Kysy, ota kantaa ja jaa ideoita:

Ympäristötyöryhmän puolesta

puutarhuri Outi Soukainen

outi.soukainen(at)evl.fi