Apua ja tukea vanhuksille

Vanhukset ja heidän läheisensä voivat ottaa yhteyttä joko oman seurakuntansa diakoniatyöntekijöihin ja pappeihin, tai vanhustyön pastoriin.

 

Oulun seurakuntien tapahtumat ovat tapahtumakalenterissa. Tietoa mm. diakonian ajanvarauksista löydät täältä.

Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät ja kerhot esitellään täällä.

Huom! Vanhukset voivat pyytää diakonityöntekijältä myös kirkkokyytiseteleitä, joilla voi matkustaa maksutta sunnuntaisin jumalanpalvelukseen.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

 

Oulun seurakuntayhtymän diakoniset erityispalvelut

 

Vanhustyön pastori Markku Palosaari, p. 044 316 1420

Diakoniatyöntekijä Anne Kellokumpu, p. 050 430 5178

 

 

Haukiputaan seurakunta

Diakoniatyöntekijä Sari Lukka, p. 040 589 8362 (Haukiputaan keskustan alue)


Pappi Teija Liukko, p. 050 321 5472

Karjasillan seurakunta

 

Vanhustyön diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 574 7157

 


Pappi Pekka Mustakallio, p. 045 139 3478

Kiimingin seurakunta


Diakonissa Jaana Kontio, p. 040 5793 248, Jääli-Välikylä


Pappi Juha Tahkokorpi, p. 40 861 1784

 

Oulunsalon seurakunta

Pappi Jukka Joensuu, p. 044 745 3847

 

Diakoniatyöntekijä Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 

Oulujoen seurakunta

Diakoniatyöntekijä Kati Riipinen, p. 040 528 1813 Yli-Ii ja Ylikiiminki


Pappi Satu Kreivi-Palosaari, p. 040 505 9939

 

Eija Röning, p. 040 558 0435 Saarela-Kirkkokangas- Kivikkokangas-Sanginjoki-Sanginsuu-Lapinkangas-Madekoski-Pikkarala- Heikkilänkangas
 

Anu Fedotoff, p. 040 5747 098 Myllyoja-Haapalehto-Hiukkavaara
 

Ulla-Maija Ruotsalainen, p. 040 5747 097 Huonesuo-Hönttämäki-Talvikangas
 

Anna-Maija Sälkiö, p. 040 5157 601 Laanila-Hintta-Kynsilehto-Kiulukangas

Tuiran seurakunta

Diakoniatyöntekijä Paula Mikkonen, p. 040 723 5880 (virkavapaalla 8.3.2019). Viransijaisena Sirpa Vähäaho-Kuusisto, p. 040 723 5880.


Pappi Päivi Jussila, p. 050 340 8992


Tuomiokirkkoseurakunta

Diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen, p. 040 574 7181

Pappi Jyrki Vaaramo, p. 050 433 4108

 

Tukea vanhuksille

Rukoushetket vanhainkodeissa, leirit ja kahdenkeskiset kohtaamiset ikääntyneiden kanssa kuuluvat seurakuntien arkeen. Jokaisessa Oulun seurakunnassa on diakoniatyöntekijöitä ja pappeja, joiden erityisenä vastuualueena ovat seurakunnan alueella asuvat vanhukset. Oulussa on myös seurakuntien yhteinen vanhustyön pastori. 
 

Kotikäynti on perinne seurakunnissa

Työntekijät käyvät kodeissa sekä hoiva- ja palvelukodeissa pitämässä rukoushetkiä ja keskustelemassa vanhukselle tärkeistä asioista.

Seurakuntalaisissa on myös vapaaehtoisia lähimmäisiä, jotka käyvät tapaamassa vanhuksia. Lähimmäisen kanssa voi esimerkiksi keskustella, käydä messussa, ulkoilla ja saada apua asioiden hoitoon.

Vanhustyön pastorin työn pääsisältö on sielunhoito

Vanhustyön pastori vierailee pyynnöstä vanhusten luona. Tapaamiset koostuvat luottamuksellisesta keskustelusta, ripistä tai ehtoollisesta.

Sielunhoidon lisäksi vanhustyön pastorin työ voi olla käytännöllisten asioiden hoitamista, neuvontaa ja asioiden selvittämistä.

Hän tekee läheistä yhteistyötä diakoniatyöntekijöiden, omaishoitajien ja vanhusten perheenjäsenten kanssa.

Vanhustyön pastori on myös asiantuntija, joka osallistuu vanhusten palvelujen kehittämiseen. Hän tekee tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin vanhuspalvelun kanssa. Vanhustyön pastori kouluttaa seurakuntien työntekijöitä ja on mukana monissa vanhustyön verkostoissa.

 
 
 

Oulun seurakuntien yhteistyötahoja:

 
Kuva: Sanna Krook/ Kirkon kuvapankki
Kuva: Sanna Krook / Kirkon kuvapankki

Vanhuksia varten

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari
p. 044 316 1420
markku.palosaari@evl.fi
 
Vanhustyön pastoriin voi ottaa yhteyttä, jos vanhus kaipaa keskustelua, rukousta, pyhää ehtoollista.
 
Jokaisessa seurakunnassa on myös pappeja ja diakoniatyöntekijöitä vanhuksia varten, katso yhteystiedot vieressä.

 


Lue tästä Markku Palosaaren Kalevan Yläkerta-kirjoitus  13.5.2018: Muistisairaan ihmisen oikeudet tunnustettava

Lue tästä Markku Palosaaren Juuri-blogi: Vanhuksen hylkääminen on kaltoinkohtelua


Vanhusten diakonisen kotikäyntityön sielunhoidollinen kohtaaminen (Sielunhoidon erityiskoulutus 2013-2015, lopputyö, Päivi Moilanen (pdf)
 
Vanhusten diakonisen kotikäyntityön sielunhoidollinen kohtaaminen (Sielunhoidon erityiskoulutus 2013-2015, lopputyö, Päivi Moilanen (Power-point-esitys)


Täällä on lupa puhua väkivallasta -käsikirja

 

Käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön

Ikääntyneiden erityistarpeet tunnistavaa väkivallan ja kaltoinkohtelun vastaista työtä tarvitaan yhä enemmän väestön ikääntyessä. ”Täällä on lupa puhua väkivallasta – käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön” vastaa tähän tarpeeseen. Sote-alan ammattilaisille ja ilmiöstä kiinnostuneille suunnattu käytännön läheinen opas julkaistiin tammikuussa Juuri-hankkeen päätösseminaarissa.

Käsikirja nostaa esille käytännönläheistä tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta, antaa työkaluja niihin puuttumiseen ja innostaa ammattilaisia osaamisen kehittämiseen. Käsikirja antaa myös äänen kaltoinkohtelua kohdanneille ikääntyneille naisille ja miehille.

Käsikirjan voi tilata maksutta osoitteesta info(at)suvantory.fi.

Sähköinen versio käsikirjasta on ladattavissa tästä ja myös osoitteesta www.suvantory.fi.

Yhteydenotot käsikirjaan liittyen: Piia Tiilikallio, Juuri-hankekoordinaattori; 050 557 0012, etunimi.sukunimi(at)suvantory.fi


Hengellinen tuki muistisairaan ihmisen elämässä

Hengellinen tuki muistisairaan ihmisen elämässä -materiaali on uudistettu versio Muistisairaan messu – virikkeitä jumalanpalveluselämään muistisairaiden ihmisten kanssa -materiaalista. Se on tehty seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten avuksi, kun he tapaavat työssään muistisairaita ihmisiä. Aineiston tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamista muistisairaan ihmisen kohtaamisessa, hengellisessä tukemisessa ja jumalanpalveluselämässä. Virikeaineisto sopii sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten avuksi seurakuntatyöhön ja koulutuksen tueksi.

Lisätietoa ja julkaisun tilausohjeet täällä.


Palvelu- ja hoivakodeissa käytettävä virsikirja

Palvelu- ja hoivakodeissa järjestettäviä tilaisuuksia varten on oma virsikirjansa, joka sisältää 45 tuttua virttä ja laulua. Kirjan on koonnut kanttori Taina Voutilainen yhteistyössä palvelu- ja hoivakotien kanssa.

Kirjan löydät tästä.